Det regner mere end tidligere. Meget mere. Nogle ser problemer – vi ser muligheder og siger: ‘Nyt vejr – nye muligheder’.
Vi bruger regnen til at skabe noget nyt og godt.
Gerne sammen med dig!

22/12/2021
Se nyhedsarkiv

Ny plan skal sikre fælles værdier i Kolding ved stormflod

Kystdirektoratet har udpeget lokaliteter langs Koldings inderfjord og å som områder, hvor der er særlig stor risiko for oversvømmelser fra havet. Med udpegningen følger et lovkrav om at udarbejde en risikostyringsplan, der skal sikre fælles værdier i området. Den...

Se nyhed

I tilfælde af uvejr

Melder vejrudsigten om uvejr med skybrud, storm eller langvarig regn? Så følg med på Kolding Kommunes hjemmeside eller Facebook-side, hvor du kan se, hvordan situationen udvikler sig.

På siden ’Uvejr’ på kolding.dk kan du få et overblik over trafik, offentlig transport, varme og el, vejr, m.m. med links til relevante selskabers og myndigheders hjemmesider.

Hjælp os med at klimatilpasse

Hvis du selv vil håndtere regnvandet på egen grund, kan du hjælpe miljøet og måske få penge for indsatsen.

Læs mere

Vi klimatilpasser Kolding

Kolding Kommune sørger for – i tæt samarbejde med BlueKolding – at forberede kommunen, dens borgere og virksomheder bedst muligt på klimaændringerne. Det handler om at undgå oversvømmelser og beskytte vores fælles værdier. Vi har samlet et team af mange forskellige fagfolk, som har fokus på klimasikring, merværdi, udvikling og innovation af Kolding kommune.

Klimatilpasningsplan

Hvor klimatilpasser vi?

Kolding Byråd vedtog i 2014 en klimatilpasningsplan, som har fokus på oversvømmelser med nedbør, spildevand, hav, vandløb og stigende grundvand. I planen har vi udpeget de områder, hvor risikoen for oversvømmelser og værditab er størst – her på klimavand.dk kaldet fokusområder.

Når vi prioriterer vores indsats for at klimatilpasse kommunen, kigger vi også på, hvor vi kan skabe synergi med andre anlægsprojekter i området, og hvor vi kan opnå størst mulig merværdi for dig, der bor i kommunen.

 

Læs mere

Skal du i gang med at klimatilpasse din grund?

Her kan du få inspiration og hjælp til, hvordan du kommer i gang og hvilke løsninger, du skal vælge.

Læs mere

Se. hvor højt vandet står

Via digitale vandstandsmålere kan du se, hvor højt vandet står forskellige steder i Kolding Kommune, og du kan se, hvordan vandstanden har udviklet sig.