Søg om tilladelse til selv at håndtere dit regnvand

Inden du går i gang med at ansøge om at håndtere regnvandet på din ejendom, er der en række ting, du skal have styr på. Det er:

 

  • Resultatet af en nedsivningstest. Se her, hvordan du laver den.
  • At dit regnvandsanlæg ligger mindst to meter fra nærmeste skel eller bygning – 5 meter, hvis der er kælder (Den regel er dog undtaget, hvis du laver et grønt tag).
  • At der er mindst 25 meter til nærmeste vandløb, sø eller fjord/hav (med mindre du søger om at udlede regnvandet til vandløb, sø eller fjord/hav).
  • Om dit tag er af bly, kobber eller zink.
  • Om dine tagrender, inddækning eller lignende er af kobber eller bly.
  • Om din jord er forurenet.
  • Hvor stort er dit tag- og befæstede overfladeareal på din grund (Et befæstet areal er et område med fast belægning, fx fliser eller asfalt).
  • Dimensionerne på dit anlæg.
  • Hvis du laver faskine, skal du kende hulrumsprocenten på dit anlæg (det kan producenten af anlægget oplyse dig).
  • En tegning, der viser den planlagte placering af anlægget på grunden og desuden viser, hvilken retning, vandet forventes at løbe ved overløb fra anlægget.

Du kan læse mere om de enkelte punkter på siden Hvad skal jeg være opmærksom på?

Ansøgningsskemaet gælder: Regnbed, faskine eller forsænkning i græsplæne

Hvis du ønsker at lave en anden type regnvands-løsning, skal du i stedet kontakte Spildevands-teamet i Kolding Kommune på 7979 6999 eller pr. mail: spildevand@kolding.dk

Hvis du ønsker at udtræde fra kloaksystemet for regnvand, så læs mere på denne side

OBS: Du skal lave én ansøgning pr. anlæg, dvs., hvis du skal lave to eller flere anlæg, så to eller flere ansøgninger.

Læs mere her om databeskyttelse.

Start ansøgning