03/02/2017

Efter stormfloden: Kolding sætter turbo på klimasikringen

BlueKolding og Kolding Kommune har fået grønt lys og 65 mio. kr. til et storstilet projekt, der skal forhindre Kolding Å i at gå over sine bredder og oversvømme midtbyen. Projektet er bare ét blandt mange, der skal sikre borgere, virksomheder og fælles værdier mod klimaforandringerne de kommende 100 år.

Stormfloden den 4. januar udstillede igen, hvor sårbar Kolding er over for vandmasserne, og det bliver værre i de kommende mange år. Klimaforandringerne giver både mere og kraftigere regn og får grundvand og havvand til at stige, og derfor skal der tænkes i løsninger og løftes i flok. Kommunen og BlueKolding inddrager nu borgerne, virksomheder og andre samarbejdspartnere og samler alle indsatser under én overskrift: Klimavand. En ny hjemmeside skal holde borgerne opdateret, og den tilhørende Facebookside indbyder til dialog og fælles løsninger.

65 mio. kr. til Kolding Å-projekt
Én af løsningerne bliver et tredelt projekt med en sluse ved udløbet af Kolding Å, en pumpestation samme sted, og mulighed for at tilbageholde vandet i udvalgte områder i Kolding Ådal.

“Behovet for at klimasikre områderne omkring Kolding Å er åbenlyst, og højaktuelt efter stormfloden den 4. januar. Derfor er det virkelig en god nyhed, at vi nu har økonomien på plads. Det er glædeligt for de borgere, der får vand i boligen, når åen går over sine bredder, men også for alle andre. Oversvømmelser koster samfundet enorme ressourcer hver gang, de sker,” siger formand for miljøudvalget i Kolding Kommune, Birgitte Kragh (V).

Turbo på klimatilpasningen
Projekterne ved Kolding Å og i ådalen supplerer en række andre indsatser for at klimatilpasse kommunen, blandt andet i Kolding by og i Christiansfeld.

“Det er et område, hvor BlueKolding og Kolding Kommune arbejder meget tæt sammen, og flere episoder inden for de seneste år understreger vigtigheden af det samarbejde. Vi har derfor samlet kræfterne under navnet Klimavand og lavet en fælles hjemmeside, så borgere og virksomheder kan finde informationer om vores indsatser ét sted,” fortæller formand for BlueKoldings bestyrelse og formand for teknikudvalget i Kolding Kommune, Knud Erik Langhoff (K).

Nyt vejr – nye muligheder
Samarbejdet har også fået et slogan: ’Nyt vejr – Nye muligheder.

“Klimaforandringerne giver os mere ekstremt vejr, hvor kraftig regn samt hav- og grundvandsstigninger vil påvirke os. Det er en stor udfordring, men vi vælger også at se det som en mulighed. Derfor arbejder vi på tværs og sammen med de mennesker og erhverv, vi gerne ser bliver en del af løsningen, fx landbruget. Vi ser bl.a. på, hvordan vi kan udnytte mulighederne i de stigende vandmængder i stedet for bare at lede det væk. Det gør vi fx i vores fyrtårnsprojekt ved Seest Mølleå, hvor vi genslynger åen, så den bedre kan bremse vandet inden det løber ud i Kolding Å. Det giver en rigere natur med flere planter og dyr, og samtidig laver vi et stiprojekt, så flere får adgang til naturoplevelserne,” siger Birgitte Kragh.

Følg med i projekterne her på klimavand.dk

Logo Tilbage