Få penge ud af dit regnvandsanlæg

Hvis du har anlagt et regnvandsanlæg, der er stort nok til at håndtere regnvandet på din egen grund, og en kloakmester har afkoblet dit regnvand fra hoved-kloaksystemet, kan du søge om at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget fra BlueKolding. For at du kan få tilladelse til at “udtræde for regnvand”, som det hedder, er der en række krav, der skal opfyldes.

Fælleskloakeret område
Som udgangspunkt kan du kun få tilladelse til at frakoble regnvandet fra din ejendom fra hoved-kloaksystemet, hvis du bor i et fælleskloakeret område. Altså i områder, hvor regnvand og spildevand løber i det samme rør.

Undtagelser
Der kan dog være undtagelser. Det kan f.eks. være i områder, hvor separat-kloaksystemet er af ældre dato og dermed ikke er stort nok til at håndtere nutidens voldsomme regnhændelser. Er du i tvivl, om du bor i et fælleskloakeret område, så kontakt Kolding Kommunes Spildevandsteam på telefon 7979 6999 .

Ingen garanti for at blive tilkoblet kloaksystemet igen
Hvis du vælger at frakoble din ejendom fra hoved-kloaksystemet for regnvand, frasiger du dig samtidig ejendommens ret til at lede dit regnvand ud i systemet. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på, at din ejendom kan blive tilsluttet igen – heller ikke selvom det viser sig, at dit anlæg ikke kan håndtere regnmængderne.

Tre modeller for håndtering og tilbagebetaling
Hvis du ønsker at få tilbagebetalt hele dit tilslutningsbidrag på de 25.875 kr., så skal dit regnvandsanlæg kunne håndtere hele ejendommens tag- og overfladevand. Ved tag- og overfladevand forstås alt regnvand fra hus, carport, garage, skure, indkørsel og terrasse m.v, altså alle arealer med fliser, asfalt eller anden fast belægning. Det gælder også en grusbelagt indkørsel. Klik på linket her (2D) og her (3D) og se, hvilke overflader, der er tale om.

I nogle tilfælde kan Kolding Kommune give tilladelse til, at du etablerer et nødoverløb til BlueKoldings hoved-kloaksystem, som kan bruges i tilfælde af ekstreme regnhændelser. Det beror på en konkret vurdering, om en ejendom kan få tilladelse til at etablere et nødoverløb. Hvis du får tilladelse til et nødoverløb, kan du få tilbagebetalt 75 procent af dit tilslutningsbidrag for regnvand.

Hvis du bor i sammenbyggede huse eller rækkehuse uden forhave, kan Kolding Kommune også give tilladelse til, at du kan håndtere regnvandet fra ejendommens bagside. I sådanne situationer udtræder ejendommen med 50 procent af sit regnvand, og dermed kan du søge om at få tilbagebetalt 50 procent af dit tilslutningsbidrag for regnvand.

Hvordan søger jeg?
I første omgang søger du om at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget, når du søger om tilladelse til at håndtere regnvandet på din egen grund. Det er en del af ansøgningsskemaet.

Når dit regnvandsanlæg er etableret og færdigmeldt, sender Kolding Kommune et ansøgningsskema til dig, som du skal udfylde for at anmode om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Herefter sender du selv ansøgningsskemaet direkte til BlueKolding.

Du skal med andre ord færdigmelde anlægget og indsende dokumentation for at have koblet regnvandet fra kloakken, før du kan få penge retur.