Færdige og mulige projekter

 

Se her en liste over færdiggjorte og mulige projekter. Listen opdateres løbende.

Færdige projekter

Billede af projektet

Højvandssikring ved Binderup-Grønninghoved

Kolding Kommune har i samarbejde med en ‘digegruppe’ og et eksternt konsulentfirma undersøgt behovet og mulighederne for at sikre området mod oversvømmelser og stormflod i perioden 2017-2019. Projektet er stoppet i september 2019 på grund af manglende opbakning blandt sommerhusejerne.

Læs mere
Billede af projektet

Storegade

I Lunderskov skal regnvandet bidrage til at forskønne Storegade.

Læs mere
Billede af projektet

Hylkedalen holder på vandet

Læs mere
Billede af projektet

Bramdrupdam

Tre fluer med ét smæk: Bramdrupdam Sports- og Mødecenter fik ny parkeringsplads, nyt lege- og hyggeområde og samtidig blev området klimatilpasset.

Læs mere
Billede af projektet

Agerøvej: Åbne kanaler, grøfter og bassiner

I den nye boligudstykning Agerøvej i den nordlige del af Kolding ender al regnvand i åbne kanaler langs vejene og bliver derfra ledt videre til grøfter og bassiner – for til sidst at ende i Nr. Bjert Bæk, som løber ud i Eltang Vig.

Læs mere
Billede af projektet

Eltang

I den nye bydel i Eltang bliver regnvandet håndteret lokalt.

Læs mere
Billede af projektet

Rønnealle

Det nuværende kloaksystem i området ved Rønneallé for lille og trænger til renovering.

Læs mere
Billede af projektet

Klimatilpasning i Kløvkær

Klimatilpasning er tænkt ind helt fra begyndelsen på Kløvkær-grunden i Seest.

Læs mere
Billede af projektet

Højvandssikring

På Havnevej i Hejlsminde, fra Toldbakken og ned til p-pladsen ved Lystbådehavnen, er der lavet højvandsikring.

Læs mere
Billede af projektet

Byparken

I Byparken er der lavet et regnvandsbassin ved at bygge en dæmning i området. Regnvandsbassinet er med til at skabe en attraktiv park for alle, der ønsker at opleve bynatur.

Læs mere

Mulige projekter

Billede af projektet

Vamdrup

Det nuværende kloaksystem i nogle dele af Vamdrup er for utidssvarende, nedslidt og trænger til renovering.

Læs mere
Billede af projektet

Skovvangen

Området omkring Skovvangen er bakket med store højdeforskelle.

 

Læs mere
Billede af projektet

Rylevej

Der har gentagne gange været problemer med oversvømmelser af huse og haver langs Rylevej.

Læs mere