Christiansfeld by

Christiansfeld blev i 2015 udpeget som UNESCO verdensarv og er en by med stor kulturhistorisk værdi.

Christiansfeld by

I klimatilpasningsplanen er Christiansfeld by med området omkring Lindegade og Chr. VII Vej blevet udpeget som et prioriteret område, der skal klimatilpasses for at reducere risikoen for oversvømmede kældre og veje.

Planen er, at risikoen for oversvømmelser skal minimeres ved regnbede og opmagasinere regnvandet fra skybrud eller langvarig regn i bassiner og dermed undgå, at det belaster kloaksystemet.

Relateret projekt