Kolding Havn

I området omkring Kolding Havn er der oversvømmelsesrisiko ved store nedbørsbørsmængder og hvis kloakrørene er overbelastede.

 

 

Kolding Havn

Derudover er området også oversvømmelsestruet når havniveauet stiger på grund af stormflod, som det eksempelvis gjorde i januar 2017.

I dag håndtere vi stormfloder ved at afværge vandet, fx med sandsække og mobile barrierer.

For at reducere risikoen for oversvømmelse, når der kommer store nedbørsmængder, igangsætter Klimavand projektet Kolding Å-Pumpesluse.

Ved at klimatilpasse den centrale del af Kolding by, bliver overbelastningen af kloakledningerne reduceret og det mindsker desuden risikoen for oversvømmelse ved skybrud og langvarig regn.