Kolding midtby

Langs Kolding Å i Kolding midtby er der flere områder, der i forskellig grad er truet af oversvømmelse ved stormflod og kraftig eller langvarig nedbør.

På kortet er der angivet et større område, der indeholder alle de små oversvømmelsestruede områder. Området i Kolding midtby, der er udpeget i Klimatilpasningsplanen, som et af de prioriterede områder, rummer generelt store værdier, som fx brandstationen og vigtige vejknudepunkter.

Kolding Å er flere gange inden for de seneste år gået over sine bredder. Det skete blandt andet i december 2015 og i januar 2017. Flere projekter er involveret i at klimatilpasse dette område. Igangværende projekter er: Kolding Å, Vifdam og Brændkjær, derudover vil flere andre projekter være med til at mindske risikoen for oversvømmelse. Følg med på siderne og se hvad der sker i de igangværende projekter og kommende projekter.

Området, der er udpeget på kortet er det område, som er højst prioriteret i klimatilpasningsplanen, men et væsentligt større område vil mærke indsatsen. Når der er udført flere beregninger i Kolding Å projektet vil fokusområdet blive revideret.

Projekter, der klimatilpasser Kolding midtby: