Vamdrup

I Vamdrup er der to vejknudepunkter langs jernbanen, som bliver oversvømmet ved kraftig regn, fordi vandet samler sig under jernbanebroen.

 

Derudover er der områder i Vamdrup by, hvor kloakken er utidssvarende, nedslidt og trænger til renovering. Det er de områder, der er fælleskloakeret – det vil sige, at regnvand og spildevand løber sammen i ét rør.