30/08/2018

Hele Vamdrup er inviteret til Klimamesse

Selvom sommeren har været knasende tør i år, fører klimaforandringerne mere og kraftigere regn med sig. De stigende vandmængder udfordrer både BlueKoldings kloaksystemer, kommunens veje og private husejeres haver og kældre. Derfor er hele Vamdrup, og andre interesserede, inviteret til Klimamesse den 8. september.

Store dele af kloaksystemet i Vamdrup er nedslidt og skal renoveres i de kommende år. Ved renovering er målet at få adskilt regnvand og spildevand i to forskellige systemer, i modsætning til nu, hvor begge dele løber i ét fælles kloakrør.

Nyt system skåner miljøet og sparer energi
Det er der flere gode grunde til, forklarer projektleder Trine Dam Larsen fra BlueKolding:

“For det første er kloakkerne ikke store nok til at håndtere de stigende regnmængder. Og når kloakkerne bliver overfyldte, oplever vi ofte overløb af urenset spildevand til Vamdrup Å og Kongeåen og i værste fald oversvømmelser af veje, haver og kældre. For det andet er der ingen grund til at bruge energi på at pumpe rent regnvand helt ud til renseanlægget, hvor der så bliver brugt endnu mere energi på at rense det sammen med spildevandet,” siger hun.

Løsningen er at lade regnvandet løbe direkte ud i vandmiljøet, hvorimod spildevandet naturligvis stadig skal ledes til renseanlægget. Det vil både skåne miljøet og spare en masse energi.

Grundejere kan hjælpe – og tjene på det
Her kommer de 1100 private grundejere i Vamdrup, der bliver direkte berørt af kloaksaneringen, ind i billedet, forklarer bestyrelsesformand i BlueKolding, Tanya Buchreitz Løwenstein:
“Som grundejer har man ansvaret for kloakken på sin egen grund. Derfor skal man selv opdele sit eget system i to. Men i stedet for at lede regnvandet ud i BlueKoldings system, kan man vælge at håndtere det på sin egen grund og for eksempel lad det sive ned i undergrunden via en faskine. Man kan også udnytte det i regnbede i haven eller sætte en regnvandstønde op,” siger hun.

Og det kan endda betale sig:

“Hvis man ikke bruger BlueKoldings kloaksystem til regnvand, men kun til spildevand, som er nødvendigt og lovpligtigt, så kan man få tilslutningsbidraget for regnvand tilbagebetalt fra BlueKolding. Det er lige knapt 25.000 kroner,” fortæller Tanya Buchreitz Løwenstein.

Privat løsning kræver godkendelse
Tilbagebetalingen forudsætter dog en såkaldt nedsivningstilladelse og en tilladelse til udtræden for regnvand, og dem skal man have hos Kolding Kommune, forklarer formanden for kommunens Teknik og Klimaudvalg, Jakob Ville:

“Vi er nødt til at sikre, at man også rent faktisk kan håndtere regnvandet på sin egen grund. Den gode nyhed er, at det meste af Vamdrup nærmest er bygget oven på en stor sandkasse, og derfor har de fleste grundejere gode muligheder for få tilladelserne,” siger han.

Klimamesse den 8. september i Arena Syd
Kloaksaneringen i Vamdrup er et klimaprojekt, der involverer Kolding Kommune som myndighed og BlueKolding, der ejer og driver kloaksystemet. Det samarbejde foregår under navnet Klimavand, og det er Klimavand, der inviterer hele Vamdrup til Klimamesse.
“Udover at blive klogere på det store projekt og på, hvad man selv kan gøre som grundejer, vil der blandt andet være konkurrencer for både børn og voksne og lokumsræs. Det bliver en rigtig god dag,” lover BlueKoldings bestyrelsesformand, Tanya Buchreitz Løwenstein.

På Klimamessen kan man møde fagfolk fra BlueKolding og Kolding Kommune samt en række særligt uddannede klimaentreprenører, der præsenterer forskellige løsninger til håndtering af regnvandet på egen grund. Clean, Grøn Erhvervsvækst, er også med og kan fortælle om håndværkerfradrag ved kloakarbejde og klimatilpasning på egen grund.

Der er gratis adgang til Klimamesse Vamdrup, og alle er velkomne. Messen finder sted lørdag den 8. september fra kl. 11-16 i Arena Syd i Vamdrup.

Logo Tilbage

Ny plan skal give færre oversvømmede kældre, renere miljø og klar besked om separatkloakering

Nu bliver det nemmere for boligejerne i Kolding at følge med i, hvornår kommunens ældre boligområder skal separatkloakeres. Dermed...

Læs mere her

Bliv klimaentreprenør

Clean Grøn Erhvervsvækst står sammen med Kolding Kommune, Nordfyns Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune, Middelfart Kommune, HUSET Middelfart, IBC kursuscenter,...

Læs mere her