Guide: Hvad kan du selv gøre?

Kolding Kommune udvikler klimatilpasningsprojekter, der skal finde de bedste og mest effektive løsninger på de udfordringer, store mængder af regnvand giver – men du kan også være en del af løsningen. Hvis du selv vil håndtere regnvandet på din egen grund, er der forskellige løsninger, du kan tage i brug.

Inden du går i gang

Næsten uanset hvilken løsning du vælger til at håndtere dit regnvand, skal du – inden du etablerer dit regnvandsanlæg, du søge om tilladelse til at etablere anlægget – en såkaldt nedsivningstilladelse – fra Kommunen. Den søger du om her på hjemmesiden ved at udfylde en formular.

Hvis du selv vil håndtere regnvandet på din grund, er der en række forhold, du skal være opmærksom på og undersøge inden du går i gang. Vi har samlet en tjekliste, som du finder her.

Du kan også downloade et hæfte med gode råd, tips og tricks og information om de forskellige metoder til at håndtere regnvandet. Download hæftet her.

Eller se den hurtige oversigt over mulighederne her. Download ‘Sådan kan du håndtere regnvandet på din egen grund’-flyer.

Du kan også downloade en kort oversigt over regnvandsløsninger og de overflader du skal medregne på din grund: Download ‘Regnvandshåndtering ved lokal afledning af regnvand’.

Vil du vide mere om kloakseparering og se, om dit område skal kloak separeres og i givet fald, hvornår: Tjek Blå Plan, som er Kolding Kommunes spildevandsplan.

Kolding Kommunes byggesagsarkiv kan du evt. finde kloak-tegninger for din grund.

Mange af løsningerne, kan du lave selv, men du kan også kontakte en kloakmester, anlægsgartner eller en klimaentreprenør. Find din lokale klimaentreprenør her.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige metoder til at håndtere regnvandet.

Lav et regnbed i din have

Et regnbed er et bed med planter, der kan tåle at stå i vand såvel som tørke, og hvor regn vandet kan nedsive, fordampe og optages af planterne. Et regnbed kan være smukt at se på og anlægges, så det ligner et almindeligt staudebed.

Læs mere

Grav en faskine ned

En af de mest effektive måder til at håndtere regnvand på egen grund, er ved at grave en faskine ned i haven. Den kan du selv lave, men du kan også købe færdige systemer til det.

Læs mere om, hvordan du kan lave en faskine i din have.

Læs mere

Lav et grønt tag

Et grønt tag består af et beplantet jordlag, som opsuger en stor del af det regnvand, der lander på taget, hvor efter vandet fordamper. Grønne tage kan anlægges på både nye og eksisterende tage, hvor tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt fra det grønne tag.

Læs mere om, hvordan du kan etablere et grønt tag.

Læs mere

Læg regnvenlige - permeable - belægninger

 

På din egen grund kan du ændre belægningen fra en tæt belægning til f.eks. grus, græsarmering eller visse typer af flisebelægninger, hvor regnvandet i stedet kan trænge ned i jorden.

Læs mere om, hvordan du kan etablere regnvenlige belægninger.

Læs mere

Regnvandsopsamling

Opsamling af regnvand fra tag giver mulighed for at anvende vandet til fx havevanding, i drivhuse m.m. Regnvand er meget velegnet til at vande blomster, buske og krukker i haven og potteplanter indendørs, da regnvand ikke indeholder kalk.

Læs mere

Få mere inspiration og viden om klimatilpasning

I disse år er der stor fokus på at klimatilpasse arealer og bygninger på grund af klimaforandringer med skybrud og langvarig, kraftig regn.  Klik på linket og få mere inspiration, bliv klogere på klimatilpasning og se, hvordan du kan sikre dit eget hus og grund mod skybrud.

Læs mere