nyhedsbillede
13/03/2017

Hvad kan et fællesareal?

Gik du rundt i Brændkjær-området fredag eller lørdag, er der en god sandsynlighed for, at du så en stribe af gummistøvler. De var sat op af to klimamedarbejdere, som gerne ville have opmærksomhed og en god snak om vejret og de muligheder nyt vejr giver for beboerne i Brændkjær.

– Jeg synes, det vigtigste er det sociale. Hvis vi har det godt med hinanden, skal vi nok finde ud af alt andet, siger en ung kvinde på gebrokkent dansk. Hun kom til Kolding fra Eritrea og har boet i området i to år, men føler sig ensom og synes, det er svært at lære sine naboer at kende. Hvis hun kunne ønske sig noget af de grønne områder, som ligger mellem bygningerne i Brændkjær er det derfor, at de kunne blive et samlingspunkt, hvor det er nemt at møde hinanden og måske endda få nye venner.
Umiddelbart har det ikke noget med vejret at gøre, men det får det nu alligevel gennem et af de klimatilpasningsprojekter, som Kolding Kommune og spildevandsselskabet BlueKolding arbejder på. Her ønsker partnerne sammen med boligselskabet Bovia, at undersøge om beboernes ønsker kan gå hånd i hånd med klimatilpasning. Det nye vejr med kraftige regnskyl, der fører til oversvømmelser, betyder, at der skal udvikles nye måder at håndtere regnvand på.

Fællesarealerne skal have mere værdi
I stedet for udelukkende at se det som et problem, vil de tre samarbejdspartnere gerne fokusere på de nye muligheder, som kommer i den forbindelse. Kunne man fx kombinere en regnvandsløsning med nye mødesteder, så de sociale relationer kan styrkes?
– Vi kalder det ”merværdi”, når løsningerne ikke alene løser det praktiske problem, men også tilfører andre positive funktioner, som eksempelvis nye mødesteder, sportsfaciliteter, spændende natur eller CO2-reducerende funktioner, fortæller projektleder Stella Steen Jensen. Hun var derfor i Brændkjær for at finde ud af, om beboerne er mest interesserede i at have mødesteder, aktiviteter, natur, steder til ro og fordybelse eller bare gerne vil have noget pænt at kigge på.
– Lige nu er vi ved at undersøge, hvad man i området gerne vil bevare, og hvad man ønsker sig mere af. Vi har besøgt området en del gange for at få en fornemmelse af, hvordan det bliver brugt i dag, vi har talt med mange forskellige beboere – ikke mindst i denne weekend, hvor vi bød på en kop kaffe og en snak om vejret. Det giver os vigtig viden om, hvad der er vigtigt. Vi kan ikke love, at nogen ønsker bliver opfyldt, for det kommer til at afhænge af økonomi og praktik, men når vi kender ønskerne og behovene, får vi også mulighed for at bringe det videre til de ingeniører og arkitekter, som skal udvikle de endelige løsninger, siger Stella Steen Jensen.

Kommunen og BlueKolding, der er de to parter bag Klimavand, har fået penge fra EU til at udvikle nye metoder til at inddrage beboere og borgere i udviklingen af klimatilpasningsløsninger.

Kom med dine ønsker og ideer
Den 29. marts kl. 17 kommer Stella Steen Jensen og hendes kolleger igen til Brændkjær til et større arrangement i fælleshuset på Snerlevej 20 A – her bliver der dels blive samlet op på de mange input, der indtil nu er givet, og der bliver arbejdet med udviklingen af mere konkrete ideer.

– Vi vil meget gerne have et stort fremmøde, for selv om det ikke er her, der bliver truffet de endelige beslutninger, så er det her, vi får afgjort, hvad vi skal arbejde videre med, så dem der møder op, får meget stor indflydelse på det videre arbejde, siger Stella Steen Jensen.

Har du ikke mulighed for at møde op den 29. marts, men vil gerne være sikker på, at din stemme bliver hørt, kan du sende en e-mail til Stella Steen Jensen på steje@kolding.dk, så sørger hun for, at dit bidrag kommer med på dagen.

Logo Tilbage

Hvad laver gummistøvlerne i Brændkjær?

Hvis du har bevæget dig rundt i boligområdet i Brændkjær i de sidste par dage, er der en god...

Læs mere her

Gymnasieelever forsøger at løse klimaudfordringer

Fremtiden byder på endnu flere og endnu kraftigere regnskyl – og dermed på endnu flere oversvømmede kældre, gader og...

Læs mere her