18/01/2017

Hvor klimatilpasser vi?

Kolding Byråd vedtog i 2014 en klimatilpasningsplan, som har fokus på oversvømmelser med nedbør, spildevand, hav, vandløb og stigende grundvand. I planen har vi udpeget de områder, hvor risikoen for oversvømmelser og værditab er størst – her på klimavand.dk kaldet fokusområder.

Når vi prioriterer vores indsats for at klimatilpasse kommunen, kigger vi også på, hvor vi kan skabe synergi med andre anlægsprojekter i området, og hvor vi kan opnå størst mulig merværdi for jer, bor i kommunen.

Fokusområderne kan du se på siden ‘Aktuelle indsatser.’ Her kan du også se de projekter, som vi aktuelt har igangsat for at klimatilpasse vores kommune.

På Kolding Kommunes hjemmeside kan du downloade Klimatilpasningsplanen.

 

Logo Tilbage