nyhedsbillede
03/06/2020

Hylkedals-projektet bliver miljøvurderet

Arbejdet med at realisere klimatilpasning og skabe merværdier i Hylkedalen skrider fremad. I efteråret fik vi etableret en stiforbindelse nedenfor Hylkedalsparken, som har gjort området mere tilgængelig for både cyklende og gående.

Næste skridt bliver at etablere en trappeforbindelse fra Seest Idrætspark og ned over skrænten. Dette tiltag var en af de højst prioriterede ønsker på følgegruppemødet sidste år. Trappen vil senere blive suppleret med forskellige forhindringer og motionsredskaber, så mange forskellige idrætsudøvere kan få glæde af strækningen. Første del af trappeforbindelsen vil stå klar til august i år.

Selve klimatilpasningen med gensnoning af Seest Mølleå, etablering af 2 tværgående jorddiger til tilbageholdelse af vand, opholdsstedet på diget samt etablering af de øvrige stier gennemføres hen over sommeren 2021.

Lige nu arbejder vi med at få det samlede projekt miljøvurderet. Som en del af miljøvurderingen bliver birkemusens levesteder og udbredelse kortlagt, for at sikre at projektet i ådalen ikke påvirker birkemusen negativt. Birkemusen er et af Danmarks mest sjældne og truede pattedyr, og den lever få steder i Danmark, bl.a. i Hylkedalen og Kolding Ådal.
Ved Seest Idrætspark er mange håndværkere lige nu i gang med at færdiggøre det nye trailcenter. Trailcenteret vil fungere som samlingssted for bevægelse og oplevelser og med aktivitetsmuligheder for store og små. I trailcenteret vil der blive etableret omklædningsrum, bad og toiletfaciliter. Bygningen bliver frit tilgængelig for alle.

Læs mere om klimatilpasningsprojektet ved Seest Mølleå i Hylkedalen.

Logo Tilbage

Over 100 har ansøgt om at håndtere regnvand på egen grund

I knap 2½ år har grundejere i Kolding kommune kunnet ansøge om selv at håndtere regnvand på egen grund....

Læs mere her

Brændkjær: Varm dig ved bålet, spis lidt knas og hør om klimatilpasning

Kolding Kommune inviterer alle beboere i Brændkjær til julehygge i Brændkjær. Mød os tirsdag d. 17. december kl. 15-17.30...

Læs mere her