26/01/2017

Kloakseparering

Kloakseparering betyder, at vi deler kloaksystemet op, så spildevand bliver ledt til renseanlægget, mens regnvandet, der jo er rent i forvejen, bliver ledt direkte tilbage i naturen. Dermed sparer vi den energi, der ellers bliver brugt på overflødig transport og rensning af regnvandet.

Samtidig giver kloaksepareringen også færre oversvømmelser, fordi systemet ikke bliver lige så belastet som tidligere, når der er skybrud og kraftig regn.

Det er forsyningsselskabet BlueKolding, der udfører kloakseparering i Kolding kommune. Læs mere på BlueKoldings hjemmeside.

Logo Tilbage