21/08/2018

Ny plan skal give færre oversvømmede kældre, renere miljø og klar besked om separatkloakering

Nu bliver det nemmere for boligejerne i Kolding at følge med i, hvornår kommunens ældre boligområder skal separatkloakeres. Dermed bliver det også nemmere for boligejerne at være på forkant med eventuelle omkostninger.

Flere skybrud og perioder med langvarig regn udfordrer kloaksystemet i områder, hvor regnvand og spildevand løber sammen i én kloakledning. Derfor er det nødvendigt at adskille regnvand og spildevand i to rør, efterhånden som de ældste og mest nedslidte kloakledninger i kommunen skal udskiftes – en opgave som BlueKolding allerede er i gang med at løse.

For boligejerne kan det være en tung post på budgettet at skulle adskille regnvand og spildevand på egen grund. Derfor har det været et stort fokus i Kolding Kommunes kommende spildevandsplan, kaldet Blå Plan, at gøre det tydeligt, hvor der skal kloaksepareres de kommende år og ikke mindst, i hvilken rækkefølge det skal ske.

Derfor er Blå Plan blevet digital i form af en ny hjemmeside med informationer om spildevand, kloakseparering og med digitale kort. Her kan man søge på sin adresse og se, om, og i givet fald hvornår, området skal separatkloakeres.

– Det er helt uomgængeligt, at BlueKolding er nødt til at kloakseparere, der hvor regnvand og spildevand løber sammen i ét rør – efterhånden som de mest nedslidte rørledninger skal udskiftes. I nogle områder er der problemer med oversvømmede kældre ved skybrud, og i andre områder er kloaksystemet bare så slidt, at det er utæt og skal udskiftes. Men vi er også meget bevidste om, at det kan være en stor udgift for boligejerne, som skal betale for omlægningen inde på egen grund, forklarer formanden for Kolding Kommunes Teknik- og Klimaudvalg, Jakob Ville (V), og fortsætter:

– Det er BlueKolding, der står for at renovere kloaksystemet ude i vejene. Men inde på egen grund skal man selv betale for at adskille regnvand og spildevand. Derfor er det vigtigt, at de berørte boligejere kan følge med i planerne. Vi kan dog ikke garantere, at der ikke sker ændringer i prioriteringen af kloaksepareringen, hvis der opstår akutte behov. Hvis der sker ændringer, vil hjemmesiden selvfølgelig blive opdateret.

Bestyrelsesformand i BlueKolding, Tanya Buchreitz Løwenstein, glæder sig til, at selskabet nu får en målrettet plan for arbejdet med at klimatilpasse kommunen og forbedre vandmiljøet. En plan, som de berørte boligejere også kan bruge til noget.

– Vi er glade for, at vi kan give de boligejere, som vil blive pålagt at adskille regnvand og spildevand på deres grund, besked om det mindst to år før, arbejdet skal være udført. Det giver os mulighed for at få en god dialog med dem om arbejdet, og det giver boligejerne rimelige muligheder for at regne udgifterne ind i deres budget, siger hun.

Betydelige overløb til Kolding Fjord skal minimeres
Efterhånden som BlueKolding får bygget ny hovedledning fra midtbyen ud til renseanlægget i Agtrup, og kloaksystemet bliver separeret de steder, hvor regnvand og spildevand løber sammen i én kloakledning, vil kommunen være bedre rustet til at klare klimaforandringerne. Det betyder samtidig, at antallet af overløb, hvor fortyndet spildevand ved kraftige regnskyl ender i badevandet, vil blive væsentligt reduceret i løbet af de kommende år.

– Vores badevand i fjorden er godt, men bliver med Blå Plan endnu bedre. Samtidig vil kloaksepareringen også medvirke til, at vi minimerer spildevandsholdige oversvømmelser af veje og kældre. Endelig sparer vi både mange penge til nye bassiner og til energi, når vi ikke længere skal pumpe store mængder regnvand til en unødvendig rensning på renseanlægget, fortæller Jakob Ville.

FAKTA om Blå Plan
Kolding Kommunes Teknik- og Klimaudvalg sender den nye spildevandsplan, Blå Plan, i offentlig høring i 8 uger frem til den 18. oktober.

Blå Plan kan ses på hjemmesiden blaaplan.kolding.dk og indeholder blandt andet en prioriteret plan for kommende separatkloakeringsprojekter i hele Kolding kommune. På det tilhørende kortmateriale kan man søge sin egen grund frem og se hvorvidt der vil ske ændringer her.

Har du bemærkninger til Blå Plan, kan du sende dem på spildevand@kolding.dk

Logo Tilbage

Bliv klimaentreprenør

Clean Grøn Erhvervsvækst står sammen med Kolding Kommune, Nordfyns Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune, Middelfart Kommune, HUSET Middelfart, IBC kursuscenter,...

Læs mere her

Byhaver bliver et samlingspunkt i byparken

Et helt nyt byhaveprojekt i Bypark Øst opfylder flere behov. Når bladene på træerne springer ud til foråret og solen...

Læs mere her