nyhedsbillede
22/12/2021

Ny plan skal sikre fælles værdier i Kolding ved stormflod

Kystdirektoratet har udpeget lokaliteter langs Koldings inderfjord og å som områder, hvor der er særlig stor risiko for oversvømmelser fra havet. Med udpegningen følger et lovkrav om at udarbejde en risikostyringsplan, der skal sikre fælles værdier i området. Den har Kolding Byråd nu godkendt.

Kolding Kommune er godt i gang med at forberede sig på fremtidens vildere vejr og oversvømmelser. Kommunens klimatilpasningsplan, der primært skal håndtere oversvømmelser fra skybrud og langvarig regn i hele kommunen, får nu følgeskab af en såkaldt risikostyringsplan. Den har fokus på oversvømmelse fra havet i et område, der omfatter Kolding havn og midtby, Kolding ådal, Nordkajen, Strandhuse og Rebæk. Målet med risikostyringsplanen er at skabe overblik over igangsatte og kommende tiltag, der både omfatter forebyggelse, beskyttelse og beredskab.

Det er Kystdirektoratet, der har udpeget risikoområdet, hvor sandsynligheden for oversvømmelse og konsekvensen for samfundsmæssige værdier er størst med udgangspunkt i den historiske vandstand fra stormfloden i 1872.

– Det kom ikke bag på os, da Kystdirektoratet satte Kolding på listen over kommuner med risiko for ekstreme oversvømmelser. Den risiko er vi bekendt med og vi er i fuld gang med at planlægge et pumpe-sluseanlæg ved Kolding Å, der kan håndtere ekstreme regnhændelser. Samtidig har anlægget den fordel, at det også kan bidrage til at beskytte området i tilfælde af en stormflod, fortæller Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget.

Nyt styrings- og varslingssystem til pumpe-slusen
I den nye risikostyringsplan er der fastlagt en række mål og konkrete tiltag, der skal forebygge og beskytte det udpegede område mod oversvømmelse. Blandt de foreslåede tiltag er et nyt styrings- og varslingssystem, der primært skal styre det kommende pumpe-sluseanlæg.

– Forvaltningen skal i gang med at undersøge, hvilke muligheder og potentialer, der kan være i at investere i et nyt styrings- og varslingssystem, som kan kobles på pumpe-sluseanlægget. På sigt vil varslingssystemet måske også kunne bruges af borgere og virksomheder, siger Jakob Ville.

Han understreger, at Kommunen har ansvaret for at sikre de fælles værdier, men som udgangspunkt ikke har mulighed for at påtage sig ansvaret med at beskytte private ejendomme. Samtidig slår han dog fast, at der kan blive tale om, at enkelte private grundejere kan få glæde af fremtidige projekter, som etableres for at sikre fælles værdier. F.eks. er Kolding Kommune og BlueKolding ved at undersøge mulighederne for et nyt klimatilpasningsprojekt i Strandhuse, der skal sikre spildevandssystemet i området, men som også kan være med til at beskytte enkelte af de omkringliggende private bygninger.

FAKTA

Mere baggrund og risikostyringsplanen kan ses på kolding.dk

Nye byggerier skal fremtidssikres
Risikostyringsplanen pålægger alle fremtidige byudviklingsprojekter at bygge med en såkaldt minimumssikringskote på 2,8 m. Det kan gøres ved hjælp af f.eks. skodder eller brug af materialer, der kan modstå og sikre bygningen imod oversvømmelse.

Minimumssikringskoten er allerede anvendt i lokalplanen for Marina City, Syddansk Universitet, Kolding Åpark og Kolding Have.

Fælles værdier
De fælles, samfundsmæssige værdier, som risikostyringsplanen skal sikre, kan f.eks. være infrastruktur, som veje og vejanlæg. Det kan være forsyningslinjer, som vand, strøm, spildevand og varme. Og endelig kan samfundsmæssige værdier også være fælles kulturarv og miljø.

Logo Tilbage

Risiko for oversvømmelse? Tjek vandstanden via din computer

Klimaforandringerne betyder øget risiko for forhøjet vandstand og oversvømmelser. For bedre at kunne overvåge vandstanden har Kolding Kommune opsat...

Læs mere her

Godt nyt til husejere: Klimatjek-ordningen genopstår

Et klimatjek giver klar besked om, hvor sårbar ens bolig er for skybrud og oversvømmelser, og hvordan man sikrer...

Læs mere her