nyhedsbillede
16/01/2019

Nye pumper skal minimere oversvømmelser af Vestre Ringgade

Viadukten på Vestre Ringgade er et af de steder, hvor der ofte opstår problemer, når der er skybrud eller kraftig, langvarig regnvejr. Kolding Kommune har derfor investeret i nye pumper, der som ét af flere tiltag, kan begrænse oversvømmelser af vejen.

De nye pumper har en samlet kapacitet på 200 liter i sekundet. Det er cirka dobbelt så meget som de gamle pumper og svarer til, at pumperne vil kunne fylde et olympisk svømmebassin på under fire timer.

– Med den pumpekapacitet, de nye pumper giver, kan vi holde vandet væk fra kørebanen, når vi har en såkaldt 10 års hændelse. Det er oversvømmelser, der rent statistisk kun sker en gang hvert 10. år. Ved større oversvømmelser vil pumperne kunne tage toppen af oversvømmelserne og pumpe vandet hurtigere væk, forklarer Brian Simmelsgaard fra By- og Udviklingsforvaltningen.

Ny pumpestation under Ålegårdens p-plads
De gamle pumper var placeret under helleanlægget på selve Vestre Ringgade, men den placering var uhensigtsmæssig. Derfor er der etableret en ny pumpestation under p-pladsen på Ålegården, og herfra er der skudt et nyt rør under vejen over til Kolding Å, så vandet kan pumpes ud til åen. Den nye placering af pumpestationen på p-pladsen betyder, at eventuelle servicevogne til pumper ikke som tidligere behøver at holde på kørebanen så trafikken forstyrres.

– Vi forventer, at der kommer færre nedbrud med pumper, der sætter ud og derudover er det en stor fordel, at servicevognen heller ikke fremover behøver at spærre en kørebane, når pumperne skal repareres eller efterses, forklarer Brian Simmelsgaard og tilføjer:

– Et andet simpelt tiltag vi har sat i værk på Vestre Ringgade, er at feje vejbanen på strækningen oftere, så vejristene ikke stopper til. Den problematik ser vi ofte, når der er kraftig regn, der river materiale med sig og lægger sig over og omkring ristene.

Pumpe-sluse og vandparkering klimatilpasser midtbyen
De nye pumper er kun ét tiltag blandt flere, der skal bidrage til at klimatilpasse området omkring Vestre Ringgade og langs Kolding Å. Ved havnen er der planer om en pumpe-slusestation og vest for E45 har Klimavand, Kommunens og BlueKoldings klimatilpasningsindsats, planer om at etablere såkaldte vand-parkeringspladser, hvor vandet kan holdes tilbage, indtil der igen er plads i åen.

Foto: Vester Ringgade er et af de steder, der ofte bliver oversvømmet ved viadukten, her i 2015. 

Logo Tilbage

Blå Plan giver boligejere besked om kloakseparering i god tid

Byrådet vedtog på mødet den 18. december 2018 en ny spildevandsplan, Blå Plan, der skal sikre færre oversvømmelser og...

Læs mere her

Cykelsti på Skovvangen spærres i uge 2 og 3

I uge 2 og 3 ombygges en regnvandsbrønd på Skovvangen. Brønden er placeret i cykelstien på højre side af...

Læs mere her