Sammen klimatilpasser vi Kolding kommune

Kolding Kommune klimatilpasser – i tæt samarbejde med BlueKolding – de områder i kommunen, som er udpeget i Kolding Kommunes klimatilpasningsplan.

Det gør vi, så vi sammen kan imødekomme de klimaforandringer, som vi allerede nu ser med mere langvarig og kraftigere regn. Indsatsen bygger på den klimatilpasningsplan, som Kolding Byråd har vedtaget.

Det er Kommunen, der har det overordnede ansvar for at koordinere klimatilpasningsindsatsen.

Det sker i tæt samarbejde med BlueKolding, der finansierer en stor del af klimatilpasningsprojekterne gennem spildevandstaksten. Nogle af projekterne – Brændkjær, Vifdam og Søgade blev desuden støttet af EU i udviklingsfasen.

Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at klimatilpasse?

Det er det, fordi vi allerede nu mærker, at vores klima ændrer sig med mere nedbør og kraftigere vind. Ifølge DMI er temperaturen i Danmark steget med 1,5 grader siden 1873. I samme periode er nedbøren steget med 15 %, og vindforhold og vandstande har også ændret sig. Den globale gennemsnitstemperatur er siden 1880 steget med ca. 0,85° C. Klimaændringerne er dermed en kendsgerning, som vi er nødt til at forberede os på.

I Kolding har klimaændringerne betydet, at vi har haft en række oversvømmelser – ikke mindst langs Kolding Å. Det skete i 2009, 2011, 2015 og senest i januar 2017, hvor en stormflod gav oversvømmelser ved havnen, åen og i områder langs Lillebælt-kysten. Vandstanden kom helt op på 140 cm. over normal vandstand, og stormfloden blev kategoriseret som en 50 års hændelse. Det betyder, at man – statistisk set – kun oplever, at vandstanden kommer så højt op hvert 50. år.