Projekt giver nye muligheder for udeliv i Brændkjær og er med til at klimatilpasse Kolding midtby

Stort klimatilpasningsprojekt i Brændkjær er med til at skabe mere attraktive fællesarealer i AAB/Bovias boligområder. Samtidig er projektet med til at klimatilpasse Kolding midtby. Det er beboerne i AAB, der har været med til at udvikle regnvandsløsningen og siden har stemt ja, til at projektet skulle realiseres i området.

Fra den 17. maj 2021 og i de næste tre år frem til og med 2023 vil gravemaskiner og anlægsarbejdere fylde en del i Brændkjær-området.

Klimatilpasnings-projektet går ud på at bruge de store græsarealer på AAB/Bovias boligområder i Brændkjær som parkeringspladser til regnvand, når det regner kraftigt eller langvarigt. Projektet er beregnet til at kunne håndtere en såkaldt 20 års regnhændelse, og mens systemet ved Skamlingvejen kan klare en 100 års hændelse

Projektet bidrager til at klimasikre Kolding by, fordi vandet ved kraftig regn ikke længere vil løbe direkte ned i kloakken og dermed overbelaste den. I stedet bliver vandet forsinket og kan langsomt ledes i regnvandskloakken, når der igen er plads i rørene.

Anlægsarbejdet begynder ved Skamlingvejen og flytter sig stille og roligt op igennem området til Brændkjær. Projektet forventes at være færdigt i efteråret 2023 og er opdelt i flere etaper:

• Boring af regnvandsledning under Skamlingvejen (forår 2021)
• Etablering af lavning ved Skamlingvejen (sommer 2021)
• Etablering af regnvandsanlæg ved Bovias boligområder i Brændkjær

Attraktive fællesarealer
Når rørarbejdet og vand-parkeringspladserne er etableret, kommer der også nye faciliteter i området til glæde for beboerne. Der kommer blandt andet en fælles opholdsplads tæt på petanquebanen, som giver siddepladser til tilskuere, og en aktivitetsskål med belægning til små løbehjul scootere og cykler.

Sammen med regnbede med planter og blomster er det nogle af hovedelementerne i den plan for håndtering af regnvand, som beboerne i Brændkjær tilbage i 2018 gav deres opbakning til.

Hvorfor laver vi klimatilpasning i Brændkjær?
Brændkjær ligger højt i forhold til Kolding midtby, og der er generelt ikke problemer med oversvømmelser i selve Brændkjær. Men det regnvand, der falder i Brændkær, giver problemer andre steder.

Når det regner, løber regnvandet fra veje og hustage i de samme rør, som også bruges til kloakvandet fra de mange husholdninger. Alt vandet løber i spildevandsrørene ned til Koldings centrum, hvor der også kommer regnvand fra mange andre dele af Kolding. Det går fint de fleste dage. Problemerne opstår, når der er skybrud eller perioder med langvarig regn.

Når det regner meget, er der ikke plads til regnvandet i kloakrørene. De løber over, og det giver oversvømmelser i kældre og på veje, og det løber ud i fjorden, hvor kloakvandet forurener det vand, vi gerne vil bade i om sommeren.

Ved at adskille regnvandet fra spildevandet i Brændkjær, gør vi risikoen for oversvømmelser mindre til glæde for både menneskerne i Kolding og dyrelivet i fjorden.

Der er flere fordele ved at adskille regnvand og spildevand
Selvom det heldigvis er sjældent, at der er oversvømmelser, så er det heller ikke til dagligt særligt smart, at regnvand og spildevand løber i samme rør.

Alt vandet fra spildevandsrørene i jorden bliver pumpet ud til rensningsanlægget, hvor det bliver renset. Det kræver energi og udleder CO2. Men det burde ikke være nødvendigt at pumpe og rense regnvandet. Det kan i stedet ledes direkte tilbage til naturen. På den måde er en opdeling af regn- og spildevandet også godt for miljøet.

Når vi adskiller regnvand og spildevand i området i Brændkjær, sparer vi verden for 8,5 tons CO2 – hvert år!

Fakta om projektet
Forarbejdet til projektet begyndte i 2016 og var et stort beboer-inddragelsesprojekt, der var støttet af EU. Det kulminerede i 2018, hvor beboerne skulle stemme om klimatilpasningsprojektet skulle gennemgøres på AAB/Bovias arealer eller ej. Det endte med, at et flertal sagde ja til projektet.

I maj 2020 blev Rambøll valgt som rådgiver, der skulle projektere og tegne på projektet.

I foråret 2021 blev Nørgaard Anlæg valgt som entreprenør.

Læs også artiklerne om Brændkjær-projektet:
Hvad kan et fællesareal
Hvad laver gummistøvlerne i Brændkjær
Vi regner med børnene i Brændkjær

 

Fakta om projektet

Kontakt os for mere information:
Projektleder Jette Nørgaard Jensen, BlueKolding, T 7636 3620

Projektstart

2019

Forventet færdiggørelse

2023