Regn giver udeliv i Brændkjær

Beboerne i AAB/Bovias boliger i Brændkjær har været med til at udvikle regnvandsløsninger, der styrker fællesskabet og udelivet i området.

En fælles opholdsplads tæt på petanquebanen, en aktivitetsskål med belægning til løbehjul og skateboards samt en nedsænket fodboldbane, som giver siddepladser til tilskuere. Det er nogle af hovedelementerne i den plan for håndtering af regnvand, som beboerne i Brændkjær har givet deres opbakning til.

Hvorfor laver vi klimatilpasning i Brændkjær?
Brændkjær ligger højt i forhold til Kolding midtby, og der er generelt ikke problemer med oversvømmelser i selve Brændkjær. Men det regnvand, der falder i Brændkær, giver problemer andre steder.

Når det regner, løber regnvandet fra veje og hustage i de samme rør, som også bruges til kloakvandet fra de mange husholdninger. Alt vandet løber i spildevandsrørene ned til Koldings centrum, hvor der også kommer regnvand fra mange andre dele af Kolding. Det går fint de fleste dage. Problemerne opstår, når der er skybrud eller perioder med langvarig regn.

Når det regner meget, er der ikke plads til regnvandet i kloakrørene. De løber over, og det giver oversvømmelser i kældre og på veje, og det løber ud i fjorden, hvor kloakvandet forurener det vand, vi gerne vil bade i om sommeren.

Ved at adskille regnvandet fra spildevandet i Brændkjær, gør vi risikoen for oversvømmelser mindre til glæde for både menneskerne i Kolding og dyrelivet i fjorden.

Der er flere fordele ved at adskille regnvand og spildevand
Selvom det heldigvis er sjældent, at der er oversvømmelser, så er det heller ikke til dagligt særligt smart, at regnvand og spildevand løber i samme rør.

Alt vandet fra spildevandsrørene i jorden bliver pumpet ud til rensningsanlægget, hvor det bliver renset. Det kræver energi og udleder CO2. Men det burde ikke være nødvendigt at pumpe og rense regnvandet. Det kan i stedet ledes direkte tilbage til naturen. På den måde er en opdeling af regn- og spildevandet også godt for miljøet.

Når vi adskiller regnvand og spildevand i området i Brændkjær, sparer vi verden for 8,5 tons CO2 – hvert år!

Hvad sker der lige nu?

Vi er i gang med at finde en rådgiver, der skal projektere i detaljer. Omfanget af opgaven er så stort, at rådgivnings-opgaven skal i EU-udbud og vi forventer, at vi har valgt en rådgiver i maj 2020.

Herefter skal den valgte rådgiver i gang med at udarbejde tegninger og udbudsmateriale til anlægsopgaven. Det betyder, at vi er henne i første kvartal af 2021, før de første gravemaskiner ruller ind i Brændkjær.

 

Se planen for regnvandshåndteringen i AAB/Bovias område i Brændkjær

Læs også artiklerne om Brændkjær-projektet:
Hvad kan et fællesareal
Hvad laver gummistøvlerne i Brændkjær
Vi regner med børnene i Brændkjær

 

Fakta om projektet

Projektstart

2019

Forventet færdiggørelse

2024

Kontakt os for mere information

kontaktperson

Louise L. Jensen

24 65 72 79 louij@kolding.dk