Regnvandsbassinet blev til en legeplads

Tre fluer med ét smæk: Bramdrupdam Sports- og Mødecenter fik ny parkeringsplads, nyt lege- og hyggeområde og samtidig blev området klimatilpasset.

Hvad kan gøre vores område bedre? Det var det spørgsmål, som beboere, idrætsforeninger, skole, SFO og Bramdrupdam Sports- og Mødecenter stillede hinanden tilbage i 2016. I dag er svaret synligt for enhver: Et legeområde med gummibelægning, der inspirerer til leg og bevægelse, og som kan bruges til eksempelvis at lave sjov opvarmning inden træning i hallen eller på de udendørs baner. Desuden er der anlagt et område for teenagere og tweens til streetbasket samt en mere velfungerende parkeringsplads, som især skal bruges i forbindelse med store arrangementer i hallen.

Det hele begyndte med parkeringspladsen
Bramdrupdam Sports- og Mødecenter har udvidet aktiviteterne meget i de senere år, og havde derfor behov for flere parkeringspladser. Steffen Nikolajsen, der er centerleder i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter, betegner centret som et moderne forsamlingshus, og derfor var han lige fra begyndelsen indstillet på, at løsningen skulle skabes sammen med alle, der var interesserede i området.

Nord for parkeringspladsen var der et traditionelt regnvandsbassin, som bruges i forbindelse med meget store mængder regn. Derfor var det også naturligt for Steffen Nikolajsen at kontakte BlueKolding, som er den ene af samarbejdspartnerne bag Klimavand, for at høre, om de var interesserede i at være med til at udvikle området.

– Vi er meget interesserede i at være med i den type af projekter, hvor der dels er mulighed for at klimatilpasse, og dels er mulighed for at skabe løsninger, som udvikler og skaber værdi til et helt område, siger Pia Ravnskjær Rasmussen, der er projekt- og udviklingschef hos BlueKoldingog har været med til at gennemføre hele projektet fra de første ideer til det endelige resultat.

En langsigtet løsning
Håndteringen af regnvand er tænkt ind i hele løsningen, så det ikke kun er regnvandsbassinet, som er klar til de klimaforandringer, der i de kommende år kommer til at give flere store regnskyl: Parkeringspladsen skråner svagt væk fra bygningerne hele vejen rundt og ud mod kanten, hvor en grøft opsamler det regnvand, der falder på parkeringspladsen. Kommer der mere vand, end der kan være i grøften, vil det i første omgang lave en mindre, kontrolleret oversvømmelse på den nederste del af parkeringspladsen og derefter løbe over i et rør til regnvandsbassinet, så det fyldes efter behov.

– Da vi havde indvielse på anlægget, kom der faktisk et skybrud, så vi kunne vise, at det hele fungerer helt efter planen. Det kunne vi ikke have planlagt bedre, siger en tilfreds Steffen Nikolajsen, som ikke er i tvivl om, at han vil kontakte samarbejdspartnerne bag Klimavand igen en anden gang, hvis han får en god idé.

Læs hele historien om Klimatilpasning ved Bramdrupdam Sports- og Mødecenter.

Fakta om projektet

Projektet i Bramdrupdam blev indviet i juni 2017.