Regnvand giver nye oplevelser ved Christiansfeld Skole

Et boligområde i den centrale del af Christiansfeld by ligger så lavt, at regnvandet samler sig der og giver oversvømmelser, når der er skybrud.

Oversvømmelserne kommer dels fra vand, der strømmer fra veje og andre overflader, og dels fra kloakvand, der kommer fra overfyldte kloakker.

Sidst de oplevede det i Christiansfeld, var i december 2016, hvor en række ejendomme havde problemer med oversvømmelser. I området løber regnvand og spildevand i samme rør, og ved skybrud kan det føre til, at der ikke er kapacitet nok i kloaksystemet, og vandet fra kloakkerne finder vej til overfladen.

Klimatilpasningsprojektet i Christiansfeld skal forebygge disse oversvømmelser. Som projektet ser ud nu, kommer det dels til at ske ved at forsinke vandet i regnbede på de tilstødende veje. Og dels ved at styre regnvandet fra skybruddet videre syd for området, før det til sidst ender i Taps å.

Desuden vil der være behov for at lade regnvandet i området løbe i sit eget rørsystem, så det ikke belaster kloakken.

Formålet med projektet er altså;
• At minimere oversvømmelser i Christiansfeld bymidte.
• At vælge de bedste løsninger økonomisk set.
• At aflaste kloaksystemet i Christiansfeld ved at lede regnvandet ud i en separat rørledning.

Forskønner, dæmper trafikken og skaber nye oplevelser
Ved at etablere regnbede med blomster og planter på villavejene, vil det dels forskønne området og samtidig kan være med til at dæmpe trafikken.

Fakta om projektet

Projekt start

Juni 2016

Projekt slut

Sommer 2019

Projektet er et samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding