Eltang

I den nye bydel i Eltang bliver regnvandet håndteret lokalt.

I den nye bydel, der er på vej i Eltang lige nordøst for Kolding, skal regnvandet håndteres lokalt. Det betyder i praksis, at regnvandet ikke bliver ledt væk fra området, men siver ned og bliver til grundvand.

Som altid, når man planlægger nye bydele og udstykninger skal området byggemodnes med blandt andet kloakrør og regnvandshåndtering. Det er Kolding Kommunes Projekteringsafdeling og BlueKolding, der står for dette arbejde.

Al regnvand fra tagene på de huse, der bliver bygget, og fra gaderne, bliver ledt ud til en grøft, der opsamler regnvandet og leder det videre til en underjordisk brønd og videre til et kæmpebetonrør. Herfra siver regnvandet længere ned i undergrunden og bliver til grundvand.

Undersøgelser har vist, at jordbundsforholdene er meget skiftende i området og løsningen blev derfor, at regnvandet bedst kunne sive i det ene hjørne af udstykningen, hvor jorden har et højere indhold af sand.

Skitse over regnvandets vej til undergrunden.