Højvandssikring i Hejlsminde

På Havnevej i Hejlsminde, fra Toldbakken og ned til p-pladsen ved Lystbådehavnen, er der lavet højvandsikring.

På Havnevej i Hejlsminde, fra Toldbakken og ned til p-pladsen ved Lystbådehavnen, er der lavet højvandsikring. Projektet blev gennemført i foråret 2015.

Formålet med højvandssikringen har primært været at sikre vejen mod at blive undergravet af vandet, men vil også samtidig yde en vis beskyttelse af husene på den anden side af vejen.

Højvandssikringen er anlagt 2 meter over normal vandstand. Det betyder, at højvandsikringen giver beskyttelse mod en såkaldt 100 års hændelse frem til år 2050 ud fra de nuværende klimaberegninger. Læs mere om klimaberegninger på klimailpasning.dk

En 100 års hændelse er den kraftige nedbørshændelse, der statistisk set kun forekommer én gang hvert 100. år.

Højvandssikring har givet flottere strand
Tre ønsker og behov er gået op i opfyldelse i Hejlsminde: Udover at Havnevejen er blevet højvandssikret mod undergravning, storm og oversvømmelse, så har borgere og turister samtidig fået en større og flottere strand med mindst en fordobling af arealet. Og endelig har lystbådehavnen fået uddybet sejlrenden og er på en nem måde kommet af med sandet fra udvidelsen ved at bruge sandet på stranden.

I alt er der brugt ca. 1.700 m³ sten til højvandsikringen og 10.000 m³ sand.

Fakta om projektet

Højvandssikringen blev færdiggjort i 2015.