Bæredygtig byggemodning af nyt boligkvarter i Kolding

Klimatilpasning er tænkt ind helt fra begyndelsen på Kløvkær-grunden i Seest.

Kløvkær er grunden, hvor N. P. Johnsens fyrværkerifabrik sprang i luften i 2004. Det tidligere erhvervsområde er godt i gang med at blive omdannet til et bæredygtigt boligkvarter.

’Vi lægger en speciel form for belægningssten, hvor græsset kan gro op. Fordelen er, at vi får en smallere synlig kørebane, som signalerer, at bilisterne skal sætte farten ned og tage hensyn til de såkaldt bløde trafikanter. Desuden fungerer stenene med græs som en effektiv afvanding af regnvandet fra vejbanen’, forklarer landskabsarkitekt i By- og Udviklingsforvaltningen Alexander Priesemann.

Regnvand i åbne kanaler og bassiner
Regnvandet fra boligerne på grunden bliver samlet i åbne render, der skal lede regnvandet hen i åbne bassiner i området for at aflaste det offentlige kloaksystem.

’På den måde sikrer vi Kløvkær mod oversvømmelser, og vi aflaster samtidig Sandbjergvej, hvor der tidligere har været problemer i forbindelse med ekstremt regnvejr,’ forklarer Alexander Priesemann.

Med de åbne kanaler og bassiner er regnvandet også med til at øge biodiversiteten i området. Erfaringer fra nye regnvandsbassiner i Vonsild viser, at de tiltrækker den truede løvfrø og giver den optimale levevilkår.

I første omgang bygger Lejerbo 35 bæredygtige almene boliger på grunden. Arbejdet forventes at gå i gang i 2017.

Fakta om projektet

Klimasikringen af Kløvkær blev færdiggjort i 2015