Regnvand gør Byparken til en grøn oase

I Byparken er der lavet et regnvandsbassin ved at bygge en dæmning i området. Regnvandsbassinet er med til at skabe en attraktiv park for alle, der ønsker at opleve bynatur.

Byparken ligger tæt på Koldings bymidte ved siden af Legeparken og fungerer som en ‘grøn overgang’ mellem byen og den storslåede natur ved Marielundssøen.

Der er sket meget siden byparken i Kolding i 1930’erne var engarealer til den store Dyrehavegård. I mange år blev parken brugt til koncerter, men det gav udfordringer på grund af den fugtige jord i området. I mange år stod parken meget tom og lidt kedelig, blot som et stort, grønt græsareal.

Samtidig med ønsket om at skabe en mere spændende bynær park, har der også været et behov for at kunne aflaste kloakkerne i Kolding midtby ved episoder med skybrud og langvarig regn.

Derfor besluttede Kolding Kommune og BlueKolding at slå to fluer med ét smæk. Nemlig at etablere et regnvandsbassin og skabe en grøn oase med en god sammenhæng mellem Marielundsskoven, legeparken og byen.

Regnvandsbassinet er nu færdigt og kan rumme 4.000 kubikmeter regnvand eller det, der svarer til tre olympiske svømmebassiner. Når det ikke regner, løber der et lille vandløb i bunden af bassinet, og her i løbet af efteråret bliver, der sået blomster og forhåbentlig bliver området næste sommer til en smuk blomstereng.

Som en del af forskønnelsesprojektet er der plantet træer, buske og 700 kvm ‘blomstereng’. Der er etableret nye stier og anlagt broer, der forbinder den lille ø midt i regnvandsbassinet med resten af parken. Derudover er der opstillet bænke og liggestole og etableret ‘spiselige bede’, som kan høstes af alle, der kommer forbi.

Den 14. juni 2019 blev regnvandsanlægget og den nye bypark indviet og klimatilpasningsprojektet i Byparken er dermed også – som det første store fælles klimatilpasningsprojekt i Kolding – afsluttet.

 

 

Læs også:
Skolebørn planter træer i Byparken
Byhaver bliver et samlingspunkt i Byparken
Åben KOMtainer: Bliv klogere på klimatilpasning i Byparken

Fakta om projektet

Læs mere om klimapavillonen på oplevkolding.dk

Projekt start

Juni 2016

Projekt slut

2019

Projektet er et samarbejde mellem BlueKolding, Kolding Kommune og en række borgere fra nærområdet.

Kontakt os for flere informationer

Byparken før projektet startede i juni 2016.

Klimapavillonen er opført i 2017, tegnet af Labland Architects og støttet af Lokale- og Anlægsfonden.

Som en del af klimatilpasningsprojektet er byparken i samme ombæring forskønnet og fornyet med blandt andet træer, buske og 700 kvm ‘blomstereng’. Der er også opstillet bænke/liggestole og broer, der forbinder øen i midten af regnvandsbassinet med resten af området.

Klimatilpasnings- og forskønnelsesprojektet blev færdig i løbet af foråret 2019 og indviet samme år den 14. juni. I den forbindelse blev der tilplantet spiselige bede.

Når regnvandsbassinet ikke er fyldt med vand, løber der en lille bæk i bunden af bassinet.

Svanemor- og svanefar og deres syv teenageunger flyttede ind i regnvandsbassinet i september 2018 og var tydeligvis begejstret for den nye bolig.

Byparken set fra oven i efteråret 2018. Foto: Palle Skov.