Kolding Å - Pumpe og sluse

Klimatilpasningsprojektet skal bidrage til at håndtere og regulere de store vandmængder i Kolding Å, der stammer fra skybrud og langvarig nedbør.

Anlægget med pumpe og sluse skal sættes i drift, når der er skybrud, eller langvarig nedbør, eller ved høj vandstand i Kolding Fjord.

Skybrud eller langvarig regn
Når sluseportene lukkes og pumperne sættes i gang, flyttes åvandet fra Kolding Å til Kolding Fjord. Det betyder, at anlægget kan fjerne så meget vand i Kolding Å med pumperne, at der bliver plads til de store vandmængder, der kommer fra oplandet til Kolding Å i forbindelse med fx skybrud.

På den måde er anlægget med til at sikre, dels at Kolding Å ikke løber over sine bredder, og dels at Kolding Å kan fungere som opsamlingsbassin for tag- og overfladevand fra Kolding midtby og fra oplandet.

Høj vandstand i Kolding Fjord
En anden situation, hvor sluseportene lukkes og pumpernes sættes i gang, er i forbindelse med høj vandstand i Kolding Fjord.

Kolding by har en række regnvandsudløb, der ender i Kolding Å. Slusens funktion ved høj vandstand er at forhindre, at havvand blokerer for disse udløb, og at Kolding Å stadig kan benyttes som opsamlingsbassin for tag- og overfladevand.

For ikke at få havvand ind, hvor terrænet er lavt, udbygges pumpe/sluse-løsningen med højvandsmure i forskellige højder, udformninger og materialer.

Klimatilpasning af Kolding Havn
Da Kolding Havn ligeledes er udfordret i forhold til høj havvandsstand i Kolding Fjord, er Kolding Kommune, BlueKolding og Kolding Havn p.t. i gang med at undersøge, om ovenstående løsning kan udbygges til én samlet løsning, der klimatilpasser både Kolding midtby og Kolding Havn.

Baggrund
Kolding by er ekstra udfordret af klimaændringerne af to grunde. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Desuden er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og ender i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder, når der er skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Klimavand et stort klimatilpasningsprojekt, kaldet Kolding Å-projektet.

Kolding Å-projektet består af to delprojekter:

Kolding Å – Ådalen, med midlertidig opmagasinering af vand i oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45, Harte-Dons Søerne, Hylkedalen og området ved Bølling Bæk og Vester Nebel Å-systemet). Forventes færdigt i 2026. Læs mere om oplandsprojektet.

Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å. Forventes færdigt i 2024.

Fakta om projektet

Pumpe/sluse-projektet er et samarbejde mellem Kolding Kommune, BlueKolding og Kolding Havn.

Forventet opstart

2017

Forventet færdiggørelse

Efterår 2024

Kontakt os for mere information

Lars Guldager

79 79 94 70 largu@kolding.dk