Klimatilpasning af Rylevej

Der har gentagne gange været problemer med oversvømmelser af huse og haver langs Rylevej.

Oversvømmelserne opstår i situationer med kraftig regn, når vandet strømmer ned fra de omgivelser, der ligger ovenfor Rylevej. Derfor er der behov for at styre vandet, så vandmængderne ikke gør skade.

Projektet skal tilbageholde så meget vand som muligt i området, og resten skal styres videre på kontrolleret vis.

På Rylevej er det planen, at projektet skal skabe nogle grønnere veje ved at etablere regnbede.

Fakta om projektet

Projektet er et samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding.