Klimatilpasning af Skovvangen

Området omkring Skovvangen er bakket med store højdeforskelle.

 

Klimaprojektet ved Skovvangen tager udgangspunkt i de muligheder, som området her giver for at skabe små, naturlige bassiner, hvor regnvandet kan holdes tilbage og forsinkes. Allerede i dag bliver vandet tilbageholdt i et mindre regnvandsbassin, som også kommer til at indgå i projektet.

Projektet på Skovvangen har stor sammenhæng til både klimaprojektet i Byparken og til Rylevej, der også er et fremtidigt klimatilpasningsprojekt.

Fakta om projektet

Der er endnu ikke sat dato, hvornår projektet starter.