Søgade

Sådan kan tæt bebyggelse, trafik og klimatilpasning gå hånd i hånd

 

Søgade er et af de steder, hvor vi med fordel kan afkoble regnvand fra de gamle kloakrør og i stedet finde alternative afledningsløsninger. Selvom der ikke er oversvømmelser i selve gaden, så er det alligevel en vigtig brik i det store puslespil, som samlet set skal forhindre oversvømmelser på grund af regnvand i Kolding. Det regnvand, der falder i Søgade, er nemlig med til at fylde kloakrørene op, så de løber over og laver oversvømmelser andre steder.

Derudover vil en lokal afledning betyde, at vi ikke behøver at pumpe regnvandet hele vejen til renseanlægget i Agtrup og rense det sammen med spildevandet fra boliger og erhverv. Dette alene giver en væsentlig CO2-besparelse, som er et vigtigt bidrag, hvis vi skal bremse yderligere klimaforandringer.

Hvordan kan Søgade klimatilpasses?
Søgade er en gade med tæt bebyggelse og mange interessenter. Udover de mange beboere i gade, hvoraf en del er vant til at parkere i gaden, så er det også en gade, som mange går igennem, når de går tur rundt om Slotssøen eller er på vej mellem byen og legeparken.

I foråret 2018 inviterede Klimavand alle beboere i gaden til at deltage i udviklingen af de nødvendige regnvandsløsninger, og siden har beboerne og andre interesserede flere gange fået mulighed for at komme med deres ideer, bekymringer og ønsker, hvilket er blevet lagt til grund for et skitseprojekt.

På baggrund af ønskerne fra de beboere og borgere, som har deltaget i arbejdet, arbejder vi på en løsning, hvor gaden bliver ensrettet og der tilføjes grønne elementer som planter og små træer. Derudover bliver der lagt vægt på at bevare flest muligt parkeringspladser. Det vil sige, at der formentligt kommer parkeringspladser i begge sider af vejen, som udover at tjene som parkering for beboere og gæster også vil tjene som chikaner, der forhindrer høj fart i gaden.

Skitseprojektet er nu afsluttet, og selve anlægsprojektet skal nu i gang. Det betyder meget mindre arbejde for interesserede borgere og meget mere arbejde til Klimavands tekniske kompetencer.

Arbejdet skal nu planlægges i detaljer, der skal laves opmålinger og undersøgelser, så vi er helt sikre på, at løsningen kan fungere i praksis, og vi skal have undersøgt, om der er udsigt til andre projekter i gaden, således at vi ikke først graver op i forbindelse med klimatilpasningen og andre aktører derefter har brug for at grave igen seks eller 12 måneder senere. Hvis andre også har brug for at grave i gaden, vil vi så vidt muligt forsøge at koordinere indsatsen, så vi generer beboere og andre trafikanter mindst muligt. Derfor kan vi heller ikke sige noget om den endelige tidsplan endnu.

Projektet i Søgade er støttet af EU.

Kontakt os for mere information