Højvandssikring ved Binderup-Grønninghoved

Kolding Kommune har i samarbejde med en ‘digegruppe’ og et eksternt konsulentfirma undersøgt behovet og mulighederne for at sikre området mod oversvømmelser og stormflod i perioden 2017-2019. Projektet er stoppet i september 2019 på grund af manglende opbakning blandt sommerhusejerne.

Flere sommerhusejere i området ved Grønninghoved og Binderup har oplevet, at deres sommerhuse er blevet oversvømmet af vand fra havet. Det skete senest ved stormfloden i januar 2017 og i januar 2019.

Da klimaforandringerne ifølge DMI vil betyde, at der i fremtiden kommer flere og kraftigere storme, er der risiko for, at sommerhusejerne vil opleve hyppigere og kraftigere stormfloder og dermed flere oversvømmelser i fremtiden.

Derfor gik Kolding Kommune – på opfordring fra grundejere i området og med opbakning fra Kystdirektoratet – i 2017 i gang med at undersøge behovet, mulighederne og økonomien i et eventuelt projekt, der sikrer området mod stormflod og oversvømmelser. Den 24. september 2019 besluttede Byrådet at stoppe det kommunale fællesprojekt for  højvandssikring af Binderup-Grønninghoved strand.

Mulighed for lokale løsninger
Byrådets beslutning betyder, at kommunen ikke vil arbejde videre med en fælles digeløsning på hele strækningen Binderup-Grønninghoved. Sommerhusejere har dog mulighed for at overveje lokale højvandssikringer. Her vil det være sommerhusejerne selv, der skal stå for projektudvikling, ansøgning og udførelse, mens Kolding Kommune alene vil være myndighed på ansøgningerne. Notat vedrørende lokale løsninger kan du finde her.

Læs mere og find kontaktoplysninger
Her på siden kan du få mere at vide om det arbejde, der blev gennemført for at undersøge om Binderup-Grønninghoved-området skal højvandssikres og finde kontaktoplysninger til digegruppen og Kommunens projektledere.

Vær opmærksom på, at siderne bliver løbende opdateret.

Klik på linkene herunder og læs mere:

Hvad sker hvornår
Roller og lovhjemmel i undersøgelses-projektet
Kontaktoplysninger til projektledere og digegruppe
Kort nyt fra undersøgelses-projektet
Dokumenter og materialer om undersøgelses-projektet
Kort over undersøgelsesområdet
Undersøgelsesprojektet – A-Z
Spørgsmål og svar

Fakta om undersøgelsesprojektet i Binderup-Grønninghoved

  • Status for projektet
    Den 24. september 2019 har Byrådet besluttet ikke at gå videre med projektet for fælleskommunal højvandssikring af Binderup-Grønninghoved strand. Beslutningen er truffet i forlængelse af den gennemførte forhøring, hvor sommerhusejerne har haft mulighed for at kommentere de fremlagte forslag til højvandssikring. Høringssvarene har vist, at der ikke er tydelig opbakning til digeprojektet blandt grundejerne.
  • Du kan læse alle høringssvarene her.
  • Brev med afgørelsen om at standse projektet er udsendt til alle sommerhusejere i projektområdet og kan læses her.
  • Notat om lokale løsninger for højvandssikring kan læses her.
  • Resultat af forhøring – opsummering – klik her.
  • Orienteringsmøde om lokale løsninger
    Den 5. november holdt Kolding Kommune et orienteringsmøde for alle sommerhusejere med interesse i lokale løsninger til højvandssikring. Se præsentationen fra mødet her.