Vamdrup

Det nuværende kloaksystem i nogle dele af Vamdrup er for utidssvarende, nedslidt og trænger til renovering.

Kloaksystemet i den del af Vamdrup der er etableret i 1940-50’erne, er gammelt, nedslidt og kan derfor give problemer i området med vand i kældre eller vand på gader og veje ved skybrud eller ved langvarige regn.

De ejendomme, der er omfattet af renoveringen, er dem, der ligger i et område, hvor spildevand og regnvand løber i den samme rørledning, en såkaldt fælleskloakering.

Vi vil løbende opdatere siden her med informationer.

Den 13. juni holdt vi borgermøde for ca. 550 fremmødte. Hvis du vil have genopfrisket oplæggene eller ikke deltog i mødet, kan du se dem her. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål: Skriv eller ring til projektleder Trine Dam Larsen på T 7636 3614 , trdl@bluekolding.dk

Miljøchef i Kolding Kommune Jakob Webers oplæg.
Projektleder Trine Dam Larsen og direktør i BlueKolding Per Holms oplæg.

Se også spørgsmål og svar fra mødet her.

Fakta om projektet

Forventet opstart

2018