Vandparkering

En pumpe og sluse ved Kolding Å kan ikke stå alene, når risikoen for oversvømmelser langs åen i Kolding by skal minimeres. Derfor vil Kolding Kommune parkere vandet fra Ådalen vest for E45.

En pumpe og sluse på Kolding Å har en effekt i forbindelse med skybrud i sommerhalvåret og ved høj havvandsstand i Kolding Fjord. Om vinteren, hvor der ofte regner i længere perioder, så jorden bliver helt vandmættet, kan sluse og pumpe ikke klare de store vandmængder alene. I disse situation er der behov for at holde vandet tilbage længere oppe i vandløbssystemet – fx ved at ”parkere” det midlertidigt, indtil der igen er plads i Kolding Å.

Der er flere vandløbsgrene der løber sammen til Kolding Å – bl.a. Vester Nebel Å, Seest Mølleå og Harte-kanalen. Det er derfor nødvendigt at ”parkere” vandet flere steder. Kolding Kommune undersøger p.t. forskellige muligheder for ”vandparkering” i Kolding Å –systemet.

Baggrund
Kolding by er ekstra udfordret af klimaændringerne af to grunde. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Desuden er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og ender i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder, når der er skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Klimavand et stort klimatilpasningsprojekt, kaldet Kolding Å-projektet.

Projektet består af to delprojekter

1. Kolding Å – Vandparkering, der klimatilpasser oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45).
2. Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å – læs mere om pumpe/sluse-projektet.

Informationsmøde mulig vandparkering ved E45/Dons den 16. september

På møder den 16. september blev vist to præsentationer. Se eller gense dem her:

 

 

Kontakt os for mere information

kontaktperson

Lotte Madsen

79 79 74 34 llma@kolding.dk