Vejene omkring Vifdam

Søgade, Hospitalsgade og Låsbygade skal bidrage til at klimatilpasse Kolding midtby.

Ligesom Vifdam-området skal også vejene Søgade, Hospitalsgade og Låsbygade bidrage til at klimatilpasse Kolding midtby og området omkring Slotssøen.

Det indebærer, at området skal semi-kloaksepareres.

En semi-kloakseparering betyder, at en del af regnvandet skal ledes direkte ud i Vifdam eller Slotssøen og herfra videre til Kolding Fjord.

I dag ender regnvand fra området i kloakledningen sammen med spildevandet og bliver ledt videre til rensning i spildevandsanlægget. Dette er en unødvendighed, da regnvand oftest kan ledes direkte ud i naturen.

Det er regnvandet fra den side af hustagene, der vender mod gaden og regnvandet fra vejen, der bliver ledt direkte ud i fjorden via Slotssøen. En del af husene omkring Vifdam vil desuden kunne afkoble regnvand ind mod søen i Vifdam.

Første skridt i 2020 er, at projektet skal detailplanlægges. Det er endnu ikke besluttet hvilke etaper der skal anlægges først.

Forventet opstart

2019

Forventet færdiggørelse

2024

Kontakt os for mere information

Lars Guldager

79 79 94 70 largu@kolding.dk