Naturen skal fremmes i Vifdam

Borgerne omkring det grønne område i Vifdam ønsker at bruge klimatilpasningen til at fremme naturen.

Der findes allerede en lille sø i Vifdam, som også i dag bruges til at opsamle regnvand, når der er behov for det. I fremtiden skal søen indeholde meget mere regnvand – især når det regner rigtig meget – og derfor bliver vi nødt til at lave lidt ændringer i det grønne område, som omkranser søen.

I den anledning blev områdets og byens borgere inviteret til at bidrage til udviklingen af en god løsning for området, så vi ikke alene får en bedre håndtering af regnvandet, men også får et område, som giver endnu større værdi for området og byen.

De borgere, som valgte at deltage i udviklingsarbejdet, lagde især vægt på, at området skulle være en oase af natur, som hele byen kan have glæde af. Her skal dyre- og planteliv gerne have gode vilkår, og hvis det er muligt at tiltrække eksempelvis flere fugle og padder, så vil borgerne kunne nyde de oplevelser, som det giver.

Og der er gode muligheder for, at regnvandet kan bidrage til at opfylde disse ønsker. Eksempelvis er der planer om at lave områder, som oversvømmes lejlighedsvist. Disse forhold vil skabe gode vækstvilkår for forskellige planter, og med dem følger både insekter, fugle og padder, hvis vi er heldige.

Derudover var der mange, som ønsker sig bedre muligheder for at kunne opleve og lege med vandet, så det har vi også udviklet ideer til.

Det hele blev samlet i en skitse, som viser, hvordan området i store træk kan indrettes i fremtiden. Udover den større sø og områderne med lejlighedsvis oversvømmelse, så er der også tegnet bl.a. en udsigtsplads på nordsiden af søens og et plateau på østsiden, hvor man vil kunne ligge på maven og lege med vandet, når vejret er til det.

Finansieringen til at oprense og udgrave søen er også på plads, men der er endnu ikke fundet midler til at betale for de elementer, som ikke direkte bidrager til håndteringen af regnvandet, som eksempelvis udsigtspladsen og plateauet. Heldigvis er der en gruppe af borgere, som er interesserede i at søge fonde, så de elementer også kan blive en del af den endelige løsning.

Lige nu er skitsen overleveret til den projektleder, som får ansvaret for selve anlægsarbejdet. Det næste, der skal ske, er at området skal måles op, så der kan udarbejdes en præcis plan for arbejdet.

Er du interesseret i at deltage i arbejdet med at finde finansiering, kan du sende en mail til kraa@kolding.dk, så bliver dine kontaktoplysninger givet videre til en repræsentant for gruppen af borgere, og du får besked, når arbejdet går i gang.

 

 

Læs også nyheden:
Gymnasieelever forsøger at løse klimaudfordringer

Vi kan bruge klimatilpasningen til at frede vores oase

Fakta om projektet

Skitseforslag

Se her skitseforslaget, der viser hvordan Vifdam kan ideelt kunne komme til at se.

 

 

 

 

 

Forventet opstart

2019

Forventet færdiggørelse

2023

Kontakt os for mere information

Lars Guldager

79 79 94 70 largu@kolding.dk

Vifdam-projektet klimatilpasser området omkring Vifdam, Bernstoffsvej og bidrager til at klimatilpasse Kolding midtby.

Vifdam-projektet klimatilpasser området omkring Vifdam, Bernstoffsvej og bidrager til at klimatilpasse Kolding midtby.