nyhedsbillede
08/12/2020

Risiko for oversvømmelse? Tjek vandstanden via din computer

Klimaforandringerne betyder øget risiko for forhøjet vandstand og oversvømmelser. For bedre at kunne overvåge vandstanden har Kolding Kommune opsat 17 nye digitale vandstandsmålere i vandløb, fjord og ved kysten, og yderligere tre er på vej. Vandmålerne vil give borgere, sommerhusejere, myndigheder, beredskab, forsyningsselskaber, virksomheder, landmænd, osv. mulighed for løbende at følge vandstanden via nettet og på den måde være bedre forberedt ved risiko for oversvømmelse.

”Viden om, hvor højt vandet står, og om det falder eller stiger, er helt afgørende for, at vi kan handle effektivt ved risiko for oversvømmelse. Vandmålerne er et skridt på vejen til bedre at kunne håndtere forhøjet vandstand,” siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget.

Tid til at lægge sandsække ud?
Bedre information om, hvor højt vandet står, har bl.a. været efterlyst at beboere i Alpedalen i Kolding, som bor ned til Kolding Å, og også af sommerhusejere ud til Lillebælt.

”Beboere i Alpedalen er nogle af dem, der har været hårdest ramt af oversvømmelse de senere år. Byrådet har sat penge af til en langsigtet løsning med bl.a. sluseanlæg og tilbageholdelse af vand i Kolding Å-systemet ved risiko for oversvømmelse. Pumpesluse-løsningen forventes klar i 2024, mens der nok vil gå yderligere et par år, før tilbageholdelsen af vand er på plads. I mellemtiden har beboerne efterspurgt mulighed for bedre selv at kunne tjekke vandstanden, så de mere præcist kan vurdere, om der er behov for at lægge sandsække ud for at undgå vand i kælderen. Den mulighed får de – og alle andre – nu med vores nye vandstandsmålere,” forklarer Jakob Ville.

Fordelen ved den nye løsning er bl.a., at man kan sidde indenfor i varmen – også når det er mørkt udenfor – og tjekke vandstanden, ligesom man kan se, om vandet stiger eller er begyndt at falde. På samme måde kan sommerhusejere fra deres helårsadresse holde øje med, hvor højt vandet står ved stranden, hvor de har sommerhus.

Se vandstanden ved de nye målere: www.kolding.dk/vandstandsmaaler.

Markant flere vandmålere
Hidtil har der stået et mindre antal vandstandsmålere i enkelte vandløb og ved Kolding Havn. Informationen herfra har ikke været særligt præcis. Vandmålerne er opstillet af forskellige aktører, og de kører via forskellige systemer og opdateres ikke med samme frekvens.

”Beredskabet og vores folk i Entreprenørafdelingen har brug for præcise data og prognoser for at kunne vurdere, hvor og hvornår der skal sikres mod oversvømmelse, og hvornår borgerne skal varsles om risikoen. Det samme behov har f.eks. BlueKolding og andre af vores samarbejdspartnere. Hidtil har vi i udstrakt grad været afhængige af fysiske målinger og observationer, og det er både tidskrævende og ikke særligt effektivt i en kritisk situation. Nu får vi et betydeligt bedre grundlag at arbejde ud fra,” forklarer by- og udviklingsdirektør Merete Dissing.

I alt opsætter Kolding Kommune 20 nye vandmålere i områder, hvor der gennem årene har været udfordringer med forhøjet vandstand – fem langs kysten og resten ved vandløb inde i landet.

Målerne er monteret på broer, pæle, e.lign. Ved hjælp af ultralyd registrerer og indberetter sensorer konstant, hvor højt vandet står. Hvis vandstanden overstiger et fastsat niveau, vil systemet automatisk give besked til alarmcentralen hos TrekantBrand, som herefter kan indkalde klimaberedskabet.

”Hovedparten af målerne er i fuld funktion. Målerne ved Grønninghoved, Løverodde og på Fjordvejen ved roklubben viser ikke vandstanden helt nøjagtigt endnu, men i løbet af de næste 14 dage bliver de finjusteret,” fortæller Merete Dissing.

Prognose står på ønskelisten
Mens de nye vandmålere giver en lang række muligheder, så har systemet også sine begrænsninger. F.eks. kan man ikke se, hvordan vandstanden forventes at udvikle sig de kommende timer.

”Det er åbenlyst, at systemet kan gøres endnu bedre, f.eks. med en prognose. Det er noget, vi kommer til at arbejde videre med at få etableret. I takt med at vi bliver klogere, vil vi også kunne sige mere præcist, hvor højt vandet skal op, før der lokalt begynder at blive risiko for oversvømmelse. Den viden vil vi naturligvis dele med beboerne i de berørte områder, så de også bedre kan forberede sig med sandsække, osv.,” siger Merete Dissing.

Sådan er ansvaret ved forhøjet vandstand
Ved forhøjet vandstand er det den enkelte grundejers ansvar at sikre sin ejendom mod skader og oversvømmelse. Kolding Kommune og TrekantBrand vil i krisesituationer pumpe vand væk fra kritisk udsatte steder, redde mennesker i akut fare, omlægge trafikken og tage hånd om vitale dele af den kommunale service.

Ved ekstremt vejr er der tit rigtig meget at lave, og så må indsatslederen prioritere ressourcerne. Det sker ud fra nogle principper, som byrådet har vedtaget. Højest prioriteres hændelser, hvor der er fare for mennesker. Herefter følger i nævnte rækkefølge opgaver, hvor der er fare for dyr, hvor kommunens infrastruktur (veje, institutioner, osv.) er i farezonen, hvor der er miljøfare, osv.

Her er de nye vandmålere placeret
Vandløbene i Kolding Å-systemet

Delken (Vonsild Å)
Ejstrup (Kolding Å)
Elkærholm (Vester Nebel å)
Fynslundvej (Vester Nebel Å) – opsættes til foråret
Gl. Lunderskovvej (Drabæks Mølleå)
Idyl (Dalby Mølleå) – opsættes i løbet af et par uger
Koldingvej (Åkær Å)
Kolding Åpark (Kolding Å)
Kongebrogade (Kolding Å)
Marielundsøen
Plovfuren (Kolding Å)
Slotssøen
Nørresø og Søndersø ved Soldaterbroen
Sønderjyske motorvej (Kolding Å) – opsættes i løbet af et par uger
Vestre Ringgade (Kolding Å)

Kolding Fjord og Lillebælt

Fjordvej (roklub)
Grønninghoved
Hejlsminde
Lyshøj Alle (fjordbad)
Løverodde

Logo Tilbage

Godt nyt til husejere: Klimatjek-ordningen genopstår

Et klimatjek giver klar besked om, hvor sårbar ens bolig er for skybrud og oversvømmelser, og hvordan man sikrer...

Læs mere her

Nye regnbede i Lunderskov

Storegade i Lunderskov blev i vinter renoveret og klimatilpasset med nye regnbede og åbne render, der viser regnvandets vej...

Læs mere her