nyhedsbillede
30/01/2017

Sådan får du en faskine i haven

En faskine er en effektiv måde at få ledt store mængder regnvand bort på. Med en faskine skaber man et hulrum eller depot i jorden, hvor regnvand fra tag og terrasser kan sive ned og opbevares midlertidigt, inden det langsomt siver videre ned gennem jorden.

Ud over selve faskinen skal der etableres de kloakrør, som leder vandet hen til faskinen samt et sandfang, som forhindrer blade, skidt, sand og jord i at stoppe faskinen til. Sandfanget skal renses efter behov eller minimum én gang årligt eller efter behov. Faskinen dækkes med minimum 0,4 meter jord, hvorpå man kan så græs eller lægge fliser.

Hvis du vil anlægge en faskine til at håndtere regnvandet på din egen grund, skal du søge om nedsivningstilladelse hos Kolding Kommune. Det gør du her. Når man anlægger en faskine, vil man ofte kunne afkoble sit regnvand fra kloakken. Dette skal altid foretages af en autoriseret kloakmester. Tilladelsen til at frakoble dit regnvand fra kloakken giver BlueKolding, og du søger om det samtidig med, at du søger om nedsivningstilladelse. Hvis du får mulighed for at frakoble dit regnvand, kan du få dit tilslutningsbidrag tilbage fra BlueKolding, ca. 25.000 kr. Læs mere om denne mulighed her.

Hvorfor skal du vælge en faskine?
En faskine er en effektiv løsning til at håndtere store mængder regn. En faskine gør det desuden muligt at bibeholde en grøn græsplæne. Du skal vælge en faskine, hvis du ønsker en skjult løsning, som ikke optager synlig plads i haven. Til gengæld kræver en faskine et større anlægsarbejde og er dyrere end fx et regnbed. Der er også vedligeholdelse af en faskine, som du minimum årligt skal tjekke og rense.

Vidste du…
At det som udgangspunkt er grundejerens eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, mens et forsyningsselskab har pligt til at bortlede spildevand fra stueplan.

 

Logo Tilbage