nyhedsbillede
27/01/2017

Sådan får du en regnvenlig – permeabel – belægning

En regnvenlig, permeabel overflade tillader regnvandet at trænge igennem til den underliggende jord. Til forskel fra en fast og ugennemtrængelig belægning, fx fliser eller almindelig asfalt, tillader det, at vandet siver ned i undergrunden i stedet for at ende i kloakken. Der findes forskellige typer overflader, hvor regnvandet kan sive igennem og videre ned i jorden.

Permeable belægninger
En permeabel belægning tillader vandet at trænge igennem, så vandet kan sive ned i undergrunden. Det er dog vigtigt, at ikke kun overfladen, men også underlaget/bærelaget er permeabelt.

Græsplæne
Med nedsivning i græsplænen ledes vand fra nedløbsrøret ud på græsplænen. Nedsivning i græsplænen er en simpel og billig løsning men kræver en forsænkning eller en kant, der kan holde på vandet, at græsplænen hælder væk fra huset, og vandet må ikke være til gene for naboer. Kapaci teten kan udvides ved at kombinere nedsivning på græsplænen med regnbede, grønne tage
eller faskiner.

Græsarmering
Græsarmering giver mulighed for at kombinere græssets gode infiltrationsegenskaber og begrønning med større slidstyrke og bæreevne end almindeligt græs. Græsarmering kan være betonfliser med væksthuller eller græsarmeringsnet, hvor hulrummene fyldes med et passende vækstmedium og tilsås. Overfladen af græsarmeringsbelægninger kan være op til 90 % gennemsivelig. Bemærk at alle permeable overflader skal vedligeholdes for at forblive vandgennemtrængende.

Hvorfor skal du vælge en permeabel overflade?
En permeabel overflade er en god løsning, hvis du ønsker en plan overflade til fx en indkørsel eller terrasse ved et hus uden kælder og samtidig have mulighed for at vælge forskellige udtryk i valg af belægning.

Vidste du…
At hvert år falder der 600-800 liter vand på hver eneste kvadratmeter jord i Danmark. Meget af denne jord er dækket af huse og asfalt, og vandet forhindres dermed i at sive ned gennem jorden.

Logo Tilbage