nyhedsbillede
04/03/2019

Skab bedre klimatilpasning i samarbejde med borgerne

Invitation til seminar om klimatilpasning med borgerinvolvering:

Klimatilpasning fylder meget på dagsordenen hos både kommuner og forsyningsselskaber. I Kolding har vi de seneste
tre år arbejdet målrettet med at indsamle erfaringer og udvikle en arbejdsmetode, som sikrer en værdifuld involvering af
borgerne – det er blevet til en række konkrete anbefalinger og værktøjer, som du kan høste frugterne af på dette seminar.

Dato: 13. marts 2019
Sted: Auditoriet hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Program for dagen:
Kl. 09.00 Indskrivning, kaffe og rundstykker
Kl. 09.30 Velkomst og introduktion til projektet v/ Stella Steen Jensen, Kolding Kommune
Projektet Smart Spildevand er et 3-årigt projekt delvist finansieret af EU, som har til formål at udvikle
metoder til dels at:
– Udvikle færdige skitseforslag til klimatilpasningen af tre bynære områder i Kolding
– Sikre at klimatilpasningen bidrager til reduceringen af CO2-udledningen
– Sikre at klimatilpasningen indeholder merværdie
– Sikre at borgerne er blevet involveret i udviklingen af løsningerne for dels at formidle udfordringerne og
mulighederne samt at skabe det bedste fundament for opbakning til de valgte løsninger.

Projektet har resulteret i en række konkrete erfaringer og anbefalinger til, hvordan kommuner og forsyninger
i fællesskab kan arbejde konstruktivt med klimatilpasningen på tværs af organisationerne og i et tæt
samarbejde med borgerne.

Kl. 10.00 Kort gennemgang af de tekniske løsninger v/ Jette Nørgaard Jensen, BlueKolding

Kl. 10.30 Involvering af borgerne – skab værdi for både borgere og fagfolk v/ Lene Jæger Klausen,
BlueKolding

Involvering af borgere i udviklingen har været et fokuspunkt gennem hele projektet, og vi har derfor afprøvet
en lang række forskellige metoder for at finde frem til en ”best practise”. Få konkrete anvisninger til
både:

– Planlægning
– Valg af metoder
– Kommunikationskanaler og planer
– Tidsplaner og mål

Få desuden en lettilgængelig workbook, som du kan bruge som guide og inspiration til involvering af
borgere i dine egne projekter.

Kl. 11.30 Involvering set med de involveredes øjne v/ Michael
En af de borgere, som har oplevet borgerinvolveringen på egen krop kommer og fortæller om deres
oplevelse af at blive involveret i et klimatilpasningsprojekt.

Kl. 12.00 Afrunding og spørgsmål

Kl. 12.30 Postersession med præsentation af andre klimatilpasningsprojekter i Kolding kommune samt
– 13.30 læringsmetoder – Tak for i dag og frokost.

Vi glæder os til at se jer til en lærerig dag om klimatilpasning i samarbejde med borgerne.
Tilmelding til Henrik Steffensen på mail: hest@bluekolding.dk eller telefon 26 77 40 20 – inviter gerne relevante kolleger
med.

Logo Tilbage

Vi tester løsninger i Søgade

Afprøvning af klimatilpasnings-løsninger giver midlertidig ændring af færdselsretning og parkeringsforhold i Søgade. I perioden mandag den 4. marts til mandag...

Læs mere her

Nye pumper skal minimere oversvømmelser af Vestre Ringgade

Viadukten på Vestre Ringgade er et af de steder, hvor der ofte opstår problemer, når der er skybrud eller...

Læs mere her