27/01/2017

Vi regner med børnene i Kolding

De øgede regnmængder kan allerede i dag skabe problemer, specielt når regnen falder hurtigt eller længe. Og hvis der ovenikøbet også er højvande, så kan det være rigtig svært at finde plads til vandet uden det løber ind i huse og kældre.

Problemet bliver endnu større i fremtiden.

Når de børn, der i dag går i børnehave, er blevet voksne, vil der være flere dage med regn og større mængder regn. Samtidig vil både vandstanden i havet og grundvandets overflade være steget i forhold til i dag.

Hvis vores børn skal have en kommune, der er mindst lige så dejlig, som den vi har i dag, kræver det, at vi allerede nu begynder at løse de problemer, vandet kan give.

Lige nu er Kolding Kommune i gang med at finde mulige løsninger forskellige steder i kommunen. Et af stederne er Brændkjær-området, og her benyttede vi os af lejligheden til at gøre en del af børnehavebørnene opmærksom på, at regn både kan være sjovt og være de forkerte steder. Vi fortalte dem, at vi gerne vil finde ud af, hvordan regnvand kan blive endnu sjovere i fremtiden – men også hvordan vi undgår, at det løber ind i opgangene eller ned i kældrene.

Børnene havde allerede mange ideer til, hvordan vi kan få det sjovt med regnvand. Plaske i vandpytter og lave mudderbadder var to af de mest populære ideer.

Bagefter overtalte vi dem til at male nogle skilte til os, som vi vil sætte op i området, så vi også kan få ideer fra alle dem, der ikke går i børnehave mere.

Vores mål er at finde nogle løsninger, som både løser problemerne med de øgede regnmængder og skaber værdi for dem, der skal leve med dem. Det kan være smukke regnbede, som kan tåle at blive oversvømmede en gang i mellem, så vandet kan blive opsamlet der. Det kan være fordybede arealer, som kan bruges som fodboldbane, når vejret er godt, eller det kan være små søer, der til tiltrække et spændende dyreliv.

Skiltene kommer op i området midt i februar med flyers og postkasser, så du kan skrive din gode idé til os.

Logo Tilbage