28/02/2019

Vi tester løsninger i Søgade

Afprøvning af klimatilpasnings-løsninger giver midlertidig ændring af færdselsretning og parkeringsforhold i Søgade.

I perioden mandag den 4. marts til mandag den 11. marts 2019 vil der være følgende ændringer i Søgade:

  • Gaden vil være ensrettet med indkørsel fra Søvejen og udkørsel i Hospitalsgade.
  • Parkering vil kun være tilladt i den nordlige side af gaden (op mod Ndr. Ringvej) i perioden.

 

Den midlertidige ændring sker i forbindelse med, at Klimavand i øjeblikket er i gang med at udvikle et forslag til en klimatilpasningsløsnings for gaden.

Målet med den midlertidige ændring er at få indsigt i fordele og ulemper, inden der bliver taget stilling til, om løsningerne evt. skal gøres permanente i forbindelse med en klimatilpasning af gaden.

Har du ikke deltaget i udviklingen af den mulige klimatilpasning, og kender du ikke til projektet, kan du læse om det her: https://klimatilpasning.kolding.dk/projekter/soegade/

Politiet har godkendt den midlertidige ændring af kørselsretning og forbud mod parkering langs sydsiden af gaden, og der vil naturligvis blive sat retvisende skilte op i området i den gældende periode.

Du er meget velkommen til at give din mening om ændringerne til kende. Det kan du gøre ved at møde op i gaden lørdag den 9. marts kl. 10-14, hvor der vil være medarbejdere fra projektet til stede.

Hvorfor klimatilpasse i Søgade?
Søgade er et af de steder, hvor vi kan forebygge oversvømmelser andre steder i byen ved at adskille regnvandet fra spildevandet.

Da der ikke er langt til Slotssøen, er det oplagt at bruge søen til regnvandet, så vi slipper for at bruge energi på først at pumpe det til renseanlægget i Agtrup og derefter rense det på samme måde som spildevandet fra boliger og erhverv.

Men Søgade er også en gade med tæt bebyggelse og mange interessenter, og der er ikke nogen direkte adgang fra Søgade til Slotssøen. Hvis regnvandet ikke skal ledes via kloakrørene, så skal det i stedet ledes til regnbede eller lignende, som kan opsamle regnvandet og lede det langsomt videre til Slotssøen ad passager, som vi endnu ikke har fundet.

Siden forsommeren 2018 har vi samarbejdet med beboere og andre interesserede om, hvordan gaden kan udvikles til både at håndtere regnvand og samtidig være et godt sted at bo og færdes.

De mange ideer og ønsker er blevet sammenholdt med behovet for kapacitet, og derefter har vores arkitekt udarbejdet fire forskellige mulige løsninger, som du kan læse om i folderen nedenfor.

Så snart vi har et forslag, som har opbakning fra beboere og brugere af gaden og som kan opfylde de nødvendige funktioner, vil det blive præsenteret for beslutningstagerne i Kolding Kommune og BlueKolding, som skal finansiere anlægsarbejdet.

Projektet i Søgade er støttet af EU.

Læs om løsningsforslagene: Vi tester ideer til klimatilpasning i Søgade!

Logo Tilbage

Nye pumper skal minimere oversvømmelser af Vestre Ringgade

Viadukten på Vestre Ringgade er et af de steder, hvor der ofte opstår problemer, når der er skybrud eller...

Læs mere her

Blå Plan giver boligejere besked om kloakseparering i god tid

Byrådet vedtog på mødet den 18. december 2018 en ny spildevandsplan, Blå Plan, der skal sikre færre oversvømmelser og...

Læs mere her